Utbildning för lärare


Fortbildningar för lärare i svenska och andra språk

Skulle du och dina kollegor vilja lära er mer om fjärrundervisning? Beställ en skräddarsydd kurs till din lärargrupp eller delta i en GSP-workshop online! Kontakta oss för mer information