Utbildning för lärare


COVID-19

Nu måste vi alla hjälpas åt! Vi erbjuder därför lärare i svenska och andra språk kostnadsfria kom-i-gång-träffar med handfasta metodtips för fjärrundervisning.

Covid-19 har just nu stor inverkan på de flesta människors liv och vi pedagoger får genom vår unika yrkesroll ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna fortsätta att studera, trots stängda skolor. Det är ett viktigt och svårt uppdrag som många inte har haft en chans att förbereda ordentligt.

Global Svenska Plus och våra elever i Kina och Hongkong har levt med stängda skolor sedan januari. För oss har det inte gjort någon större skillnad – fjärrundervisning är ju vår vardag och vi möter nästan alltid våra elever online. För många är det dock en tuff tid. Därför var det självklart för mig, som jobbat heltid med fjärrundervisning sedan 2015, att stötta språklärarkollegorna i Asien som bad om tips och råd. Nu ser jag fram emot att få göra samma sak, men på svenska, bland svenska kollegor.

Datum och tider för träffarna publiceras kontinuerligt. ALLA TRÄFFAR FRAM TILL PÅSK ÄR FULLBOKADE

Kostnadsfri kom-i-gång-kurs: Metodtips för fjärrundervisning i svenska

På kom-igång-träffarna får du ta del av några av mina bästa tricks och brasklappar. Metodik är i fokus och konkreta råd om hur man kan organisera lektionerna ges, samtidigt som du får tips om hur man rent praktiskt kan planera för att eleverna ska vara aktiva. Jag ger även exempel på hur man på ett väldigt enkelt sätt kan jobba gemensamt med skrivande under lektionstid och hur man kan utnyttja några digitala hjälpmedel som inte kräver att du själv är ett tekniskt geni. Även svårigheter och fallgropar med fjärrundervisning tas upp.

Träffarna vänder sig till språklärare – framförallt svensklärare – som inte jobbat med fjärrundervisning tidigare. Genomgången tar cirka 60 minuter inklusive tid för frågor.

OBS! Vi lägger väldigt lite tid på att prata om tekniska saker knutna till specifika lärplattformar eller system för videokonferens. Sådana instruktioner finns i programvarornas manualer och på Youtube.

Fortbildningar för lärare i svenska och andra språk

Skulle du och dina kollegor vilja lära er mer om fjärrundervisning? Beställ en skräddarsydd kurs till din lärargrupp eller delta i en GSP-workshop online! Kontakta oss för mer information