Anmälan


Preliminäranmälan tas emot via formuläret nedan. Global Svenska kontaktar dig sedan på angiven  mailadress.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter  behandlas av Global Svenska med ändamålet att kunna kontakta dig. Genom att du fyller i blanketten nedan ger du ditt frivilliga samtycke till att Global Svenska använder uppgifterna enligt detta ändamål. Den rättsliga grunden är artikel 6.1a i dataskyddsförordningen. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas. Dina personuppgifter kommer att gallras vid behov, men de kan komma att bevaras under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet.

 

Vilken kurs är du intresserad av?

Efternamn, tilltalsnamn (barnets)*

Födelsedatum*

Gatuadress*

Postadress (postnr, ort, land)*

Medborgarskap (om ej svenskt)

Målsman

Målsmans namn*

Gatuadress*

Postadress (postnr, ort, land)*

Telefon*

Mobil*

Mail*

Sommaradress/alternativ adress

Gatuadress

Postadress (postnr, ort, land)

Telefon, bostad

Mobil


Skolgång senaste läsår

Skolans namn*

Skolort, land*

Årskurs*

Modersmål/bästa språk*

Hur fick ni kännedom om Global Svenska?

* = obligatoriskt fält.