Svenska där du är


Många svenska barn och ungdomar växer upp utomlands. Global Svenska bevarar, utvecklar och lyfter det svenska språket hos tonåringar när filmer, spel och vardagssamtal inte längre räcker.

Global Svenska vänder sig till tonåringar som bor utanför Sverige men som pratar svenska hemma. Vårt koncept bygger på lång erfarenhet och kunskap om svensk språkutveckling i internationella miljöer. Hög kvalitet är vårt signum och vi jobbar bara med välkända och godkända utbildningssystem och läroplaner. Våra kurspaket följer antingen svenska Skolverkets riktlinjer i Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet eller riktlinjerna för språkutbildning inom International Baccalaureate (IB).

Alla våra kurspaket bygger på distansundervisning och tankarna bakom genrepedagogiken. De är konstruerade för våra elever av lärare med komplett lärarutbildning och lärarlegitimation i svenska för högstadiet och gymnasiet. Vår unika författarskola är utformad av den välkända svenska barn- och ungdomsförfattaren Malin Stehn.

För oss är det viktigt att kursen man väljer motsvarar elevernas språkliga nivå. Därför inleder vi alltid med en diagnos som analyseras innan själva materialet skickas ut.

Det du behöver för att följa en kurs är en internetuppkoppling och en dator. Ett headset är också bra att ha. Och så tid, förstås. Handledning och återkoppling av utbildad svensklärare finns i olika omfattning i alla kurspaket.
Du väljer själv.

Svenska skolföreningar utomlands

Är du aktiv inom en svensk skolförening utomlands som är statsbidragsberättigade? Vill ni behålla och rekrytera fler äldre elever? Global Svenskas koncept för kompletterande svenska har sitt ursprung i en svensk skolförening utomlands med många högstadie- och gymnasieelever. Vi hjälper er gärna med skräddarsytt kursmaterial som fungerar på riktigt så att fler ungdomar utvecklar sin svenska språkskatt. Elevernas statsbidrag kan naturligtvis användas till vårt material, precis som till andra läromedel.  Kontakta oss om ni vill veta mer.