Boka dina kurser


Gruppundervisning inför TISUS via Zoom

De flesta av våra elever studerar svenska som en del av sin gymnasieutbildning på IB i en våra studiegrupper. Det är ett fantastiskt roligt sätt att lära sig svenska och vi vill vill därför erbjuda även elever som inte går på IB ett liknande upplägg i flera tidszoner.

En studiegrupp består normalt av fyra till fem elever som har en jämn språknivå (alla testas innan kursen startar). Gruppen har ett fast antal lärarledda lektioner via Zoom tillsammans PLUS enskilda träffar med läraren för att gå igenom texter eller träna mer specifikt på vissa moment. Kursen leds alltid av en erfaren, legitimerad och fullt utbildad lärare.

Boka dina lektioner här: