Om oss


Global Svenska Plus (GSP) är ett snabbväxande utbildningsföretag inom kvalificerad fjärrundervisning i framförallt svenska språket och litteratur. Våra elever och studenter finns på alla kontinenter, oftast på internationella skolor, men också på universitet, bland organisationer, på företag och vid ett och annat köksbord.

Tack vare vårt unika koncept med fantastiska lärare och professionella stödfunktioner kan GSP erbjuda ett brett kursutbud i många tidszoner. Förutom att alla pedagoger har fullständig universitetsutbildning och svensk lärarlegitimation, har alla som jobbar med oss egen erfarenhet av att bo och verka utanför Sverige. Målet för de flesta av våra elever är behörighet i svenska så att de kan studera vidare i Sverige.

Utbildning i svenska inom International Baccalaureate (IB) är Global Svenskas Plus främsta specialitet vid sidan av förberedande kurser för tonåringar som vill utveckla svenskan inför det behörighetsgivande testet TISUS. Vi kan även – i mån av plats – erbjuda kvalificerad studiehandledning av Sofia Distans kurs för åk 9 via Zoom. På flera internationella skolor ansvarar vi för all undervisning i svenska.

Majoriteten av våra elever går på IB och har svenskan som ett ämne i sin studieplan. Det betyder att de kopplar upp sig live för att ha svenska, fastän de sitter i Tokyo, Nairobi eller New York medan lärarna är i exempelvis Nice, Abidjan eller Phoenix. Detta är möjligt tack vare etablerade samarbeten med över 60 IB-skolor, där GSP ansvarar för all planering, undervisning, studiematerial och betygsunderlag i svenskämnet. Betygshantering, terminsrapporter och examinationer hanteras då gemensamt. IB-elever som vill söka vidare till universitet i Sverige får kvalificerad studievägledning hos oss och IB-skolorna får vid behov stöd av oss då betyg ska överföras till systemen i Sverige.

Alla GSP-kurser byggs från början för att passa fjärrundervisning och de speciella format som onlineundervisning innebär. Så har det varit sedan starten 2015. Lärarna behärskar flera olika plattformar, men Zoom är den vanligaste.  Då Covid drabbade världen hade vi ett stort försprång, och därför kunde vi snabbt erbjuda gratis introduktionsutbildningar till hundratals svensklärare som behövde ställa om sin undervisning.

Från och med hösten 2023 är några av våra kurser subventionerade i enlighet med Skolverkets föreskrifter om utbildning i modersmål av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9).

Global Svenska Plus grundades av Anna-Lena Olsson i Frankrike 2015 och det dagliga arbetet på GSP leds fortfarande av henne.

Anna-Lena har jobbat med undervisning, skolledning och studieinformation sedan 1990-talet, främst inom International Baccalaureate (IB), men också inom det ordinarie svenska skolsystemet, i vuxenutbildning och i det franska gymnasiet. Hon har en skolledarutbildning från Harvard Graduate School of Education och särskilda utbildningar för IB. I botten finns en gymnasielärarexamen i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Anna-Lena är aktiv medlem i The Harvard Principal’s Network, och hon leder workshops för internationellt verksamma lärare varje år.

Anna-Lenas kompetens uppskattas förstås av elever, lärare och föräldrar men även av organisationer. Därför anlitas hon återkommande som rådgivare och konsult av IB, Utrikesdepartementet, SIDA, FN, Svenskar i Världen med flera.