Om oss


Global Svenska Plus (GSP) är ett snabbväxande företag inom kvalificerad fjärrundervisning i språk och litteratur. Våra elever och studenter finns på alla kontinenter, framförallt på internationella skolor, men också på universitet, bland organisationer, på företag och vid ett och annat köksbord.

Tack vare vårt unika koncept med fantastiska lärare och professionella stödfunktioner kan GSP erbjuda ett brett kursutbud i många tidszoner. Förutom att alla pedagoger har fullständig utbildning och svensk lärarlegitimation, har alla som jobbar med oss egen erfarenhet av att bo och verka utanför Sverige.

Utbildning i svenska inom International Baccalaureate (IB) är Global Svenskas Plus främsta specialitet vid sidan av förberedande kurser inför det behörighetsgivande testet TISUS. Nytt från hösten 2022 är att vi erbjuder kvalificerad studiehandledning via Zoom för årskurs 9 genom ett nytt samarbete med statsunderstödda Sofia Distans. Vi erbjuder också, från och med hösten 2023, subventionerade kurser för ungdomar åldrarna 12-20 år i enlighet Skolverkets föreskrifter om utbildning i modersmål av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9).

Majoriteten av våra elever har svenskan som ett ämne i sin studieplan. Det betyder att de kopplar upp sig live för att ha svenska, fastän de sitter i Tokyo, Nairobi eller New York medan lärarna är i Nice, Malmö eller Dubai. Detta är möjligt tack vare etablerade samarbeten med över 60 internationella skolor, där vi ansvarar för planering, undervisning, studiematerial och betygsunderlag för våra kurser. Prov, scheman, rapporter och examinationer hanterar vi gemensamt. IB-elever som vill söka vidare till universitet i Sverige får kvalificerad studievägledning hos oss och IB-skolorna får vid behov stöd av oss då betyg ska överföras till systemen i Sverige.

Alla våra kurser byggs från början för att passa fjärrundervisning och de speciella format som onlineundervisning innebär. Så har det varit sedan starten 2015. Lärarna behärskar flera olika plattformar, men Zoom är det vanligaste.  Då Covid drabbade världen hade vi ett stort försprång, och därför kunde vi snabbt erbjuda gratis introduktionsutbildningar för svensklärare som behövde ställa om sin undervisning.

Global Svenska Plus grundades av Anna-Lena Olsson i Frankrike 2015. Hon har jobbat med undervisning, skolledning och studieinformation sedan 1990-talet, främst inom International Baccalaureate (IB), men också inom det ordinarie svenska skolsystemet, i vuxenutbildning och i det franska gymnasiet. Anna-Lena har en gymnasielärarexamen i svenska, engelska och svenska som andraspråk samt skolledarutbildning från Harvard Graduate School of Education. Hon arbetar på konsultbasis med svenskämnet inom IB-organisationen och anlitas som expert av bland annat föreningen Svenskar i Världen.

Professionell utveckling är mycket viktigt för Anna-Lena. Hon deltar aktivt i The Harvard Principal’s Network, som är ett online-projekt för skolledare knutna till HGSE. Utöver detta bokas hon av statliga, kommunala och privata organisationer som söker professionell personalutbildning och rådgivning i frågor om internationell utbildning och mobilitet.