Svenska på IB


Vill du ha svenska som en del av din gymnasieexamen, fastän du bor utanför Sverige? Då har du kommit rätt!

Hos Global Svenska Plus hittar du inte bara de bästa svensklärarna, utan också kvalificerad studievägledning och rådgivning. Kanske vet du inte vilka ämnesval på IB som gynnar dina framtidsplaner bäst? International Baccalaureate (IB) är vår specialitet! De senaste åren har vi anlitats av över 50 IB-skolor i 13 tidszoner!

IBDP Swedish A

Kursen IBDP Swedish A Literature ST (vanligen kallad Swedish A) är Global Svenskas flaggskepp och vi är otroligt stolta över våra elevers fantastiska resultat. En av de särskilt fina fördelarna med Swedish A är att den ingår i elevernas ordinarie studieplan och att den ger direktbehörighet till universitetsstudier i Sverige och de nordiska grannländerna. Ett godkänt betyg ger dessutom ett eftertraktat Bilingual IB Diploma. För dig som går på en IB-skola och tar några IB-kurser som en del av din High School-examen, kan IB Swedish läsas som ett behörighetsgivande certifikat.

Vår IB Swedish A-kurs följer naturligtvis alla riktlinjer i kursplanen från IB-organisationen och våra lärare har alltid, utöver fullständig lärarutbildning i svenska, särskild kunskap om IB-programmet. Väljer du att läsa Swedish A en-till-en hos oss, planerar, undervisar och anpassar din tutor alla dina arbetsuppgifter individuellt. Du får naturligtvis även personlig feedback på alla texter och tal, alltid i linje med IBO:s riktlinjer för handledning.

Vill du istället läsa IB Swedish A tillsammans med några andra svensktalande ungdomar? Då rekommenderar vi verkligen Swedish A Group.

Undervisningsgrupperna består av två till fem elever som går på samma skola eller som bor i samma eller närliggande tidszoner. Gruppen har lektioner med sin lärare varje vecka i kombination med enskilda träffar för personlig handledning och återkoppling på texter och tal. Läs mer om upplägget här

I nära samråd med din ordinarie IB-skola kan GSP också tillhandahålla specialutformade studieplaner med fler eller färre timmars undervisning varje vecka. Detta är ofta nödvändigt för elever på skolor med s.k. “November exams”, men det kan också vara fallet om du är en “transfer student” som bytt skola eller ämnen. Ett specialutformat paket kan också vara aktuellt om den ordinarie skolan har ett eget Mother Tongue Program som vi på GSP blir en del av.  Kontakta oss för information och råd.

Svenska Pre-IB

I Pre-IB-kursen arbetar vi främst med att utöka det svenska ordförrådet och det akademiska skrivandet som förberedelse inför IB Swedish A. Denna kurs ger också inblick i grundläggande svensk litteraturhistoria. Lektioner erbjuds en-till-en eller i en liten grupp tillsammans med svensktalande ungdomar i samma eller närliggande tidszoner. De flesta som börjar Pre-IB hos oss är cirka 15 år. Du kan välja om du även vill ha behörighet till nationella program på gymnasiet i Sverige, genom vårt samarbete med Sofia Distans, eller om du främst vill förbereda dig inför Swedish A på IB. Innehållet i de båda kurserna går att kombinera, och våra lärare är proffs. De som vill ha ett svenskt betyg i årskurs 9 läser till exempel språkhistoria, norska och danska under en period, medan elever som är tydligt IB-inriktade jobbar mer med litterär analys och skrivande.

IBDP Swedish B

Du kanske pratar svenska hemma utan att ha gått i svensk skola? Svenskan är då ofta ett egentligt andraspråk, ett ”Language B”. För denna typ av flerspråkiga elever kan Swedish A bli en alltför svår kurs. Därför samarbetar vi med flera internationella skolor och svenska skolföreningar runt om i världen för att även kunna stötta elever som vill läsa kursen IB Swedish B, antingen som en del av ett IB-diplom eller som certifikat. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Swedish Mother Tongue Program – MYP

Eftersom vår Pre-IB-kurs i svenska har ett genomarbetat innehåll och tydliga betygskriterier undervisar våra lärare allt fler elever på internationella skolor inom ramen för deras ”Mother Tongue Programs” i år 9 och 10. Det betyder att den även kan anpassas till IB MYP Swedish, och bli en del av den ordinarie skolgången. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Internationella samarbeten

Tack vare lång erfarenhet från undervisning och ledning inom International Baccalaureate och andra internationella program, har GSP byggt upp ett stort nätverk. Flera medarbetare arbetar eller har arbetat på olika IB-skolor runt om i världen, och vår grundare, Anna-Lena Olsson, anlitas av IB-organisationen för särskilda uppdrag inom svenskämnet. Anna-Lena är också medlem av Harvard University’s Principals’ Network.

Notera!

Alla elever som vill läsa IB Swedish hos oss gör ett diagnostiskt test så att vi kan fastställa nivån på elevens svenska. Vårt mål är ju alltid att eleverna ska välja rätt kurs från början, så att de verkligen lyckas med sin utbildning. Detta gäller även elever som har ett betyg i svenska eller SVA från årskurs 9. Innan slutgiltig antagning genomförs också en kort intervju online. Självklart är denna kartläggning kostnadsfri.

Vi har ett begränsat antal platser och stor efterfrågan. Även om ni är osäkra på om IB Swedish är rätt väg för er så rekommenderar vi en preliminär registrering. Den är inte bindande, men ni blir kontaktade av oss inom kort. Du hittar formuläret HÄR

Detta ingår alltid i våra IB-kurser:

  • Lärarledd och IB-anpassad undervisning via Zoom eller annat digitalt verktyg
  • Personlig feedback på alla texter och tal
  • Individuell kartläggning, rapportering och betygsättning i nära samarbete med ordinarie IB-skola
  • Praktiskt stöd till elever och ordinarie IB-skolor vid ansökan till svenska universitet
  • Individuell studiehandledning och rådgivning av svensk IB-koordinator
  • Kvalificerad ”IB-revision” inför slutexaminationerna

OBS! Undervisningen på IB är fullbokad läsåret 2022-23.

Registrering för läsåret 2023-24 öppnar 15 februari 2023.