TISUS och svenska på gymnasienivå


Ett godkänt resultat på TISUS ger tillsammans med en utländsk gymnasieutbildning tillträde till kostnadsfria studier på svenska universitet om du är medborgare i ett EU-land. För att nå den språknivå som krävs, behövs dock rejäla förberedelser. Våra mest avancerade kurser utanför IB  vänder sig därför både till tonåringar som går på gymnasiet utanför Sverige och till vuxna som redan har en gymnasieexamen från ett annat land än Sverige. Kurser inför TISUS är krävande. Du förväntas arbeta med läs- och skrivuppgifterna som du får av läraren mellan varje träff.

Avancerade kurser inför behörighetsgivande tester som TISUS – Zoom

Våra avancerade kurser har skapats av erfarna gymnasielärare i svenska med målet att du ska bli så bra på svenska att du kan klara Stockholms universitets TISUS (det test som ger dig behörighet i svenska så att du kan studera på universitet i Sverige). Tonåringar från cirka 15 år kan läsa kursen över en eller flera terminer som kompletterande svenska. Är du intresserad av att gå en intensivkurs, kanske sommartid, gör vi allt vi kan för att ordna även det. För dig som främst behöver stöd med läsförståelse och skrivande specialutformar vi undervisningen.

OBS! Vi testar språknivån genom en diagnos innan du börjar hos oss. Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Du behöver ligga på nivå B2 för att bli antagen. Är du ännu inte redo för vår avancerade kurs, tar vi oss friheten att meddela det. Självklart är diagnosen kostnadsfri.

Gruppundervisning inför TISUS via Zoom

De flesta av våra elever studerar svenska som en del av sin gymnasieutbildning på IB i en våra studiegrupper. Det är ett fantastiskt roligt sätt att lära sig svenska och vi vill vill därför erbjuda även elever som inte går på IB ett liknande upplägg i flera tidszoner enligt Skolverkets kursplan för Kompletterande svenska LÄS MER

En studiegrupp består normalt av tre till fem elever som har en jämn språknivå (alla testas innan kursen startar). Gruppen har ett fast antal lärarledda lektioner via Zoom tillsammans PLUS enskilda träffar för att gå igenom texter eller träna mer specifikt på vissa moment. Kursen leds alltid av en erfaren, legitimerad och fullt utbildad lärare. I vårt normaltempo behöver eleven lägga minst två timmar på svenskan varje vecka, utöver de lärarledda lektionerna. Det betyder drygt 50 timmar per termin.

Stipendium!

Många av våra utlandssvenska elever får stipendium för att göra Tisus. Läs mer och ansök hos Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Observera också att kursens innehåll även kan bokas av svenska skolföreningar utomlands som saknar behöriga lärare på gymnasienivå. Kontakta oss om du vill veta mer.

Detta ingår i våra lärarledda kurser

  • Inledande diagnos
  • Schemalagd undervisning via Zoom (eller annat verktyg om det passar bättre)
  • Grundläggande retorik och talträning
  • Anpassade övningar i grammatik, akademiskt skrivande och läsförståelse
  • Individuell återkoppling på övningar, tester, tal och texter av utbildade gymnasielärare i svenska
  • Digital kursbok

Prisexempel läsåret 2022-23

KursAntal träffarOmfattningPris*
Svenska inför Tisus INTENSIV en-till-en108-12 veckor950 €
Svenska på gymnasienivå inför Tisus en-till-en15 12-25 veckor1290 €
Svenska på gymnasienivå inför Tisus Grupp+enskilt (min 3 elever)15 per terminvanligen två eller tre terminer 850 €/termin
Specialutformat upplägg inför Tisus IndividuelltIndividuellt Kontakta oss

* Ingen moms för privatpersoner utanför EU

Boende inom EU och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag varierar beroende på lokala momsregler. För mer information, kontakta oss.

Språknivåer

Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR