SOMMARSKOLA 2024


Vi anordnar sommarskola efter särskilda önskemål. Dessa specialkurser riktar sig i första hand till tonåringar i åldrarna 14 -19 år. Eleverna har en bra nivå på svenskan, men professionellt stöd och undervisning på en mer avancerad nivå önskas för att det svenska skriftspråket och ordförrådet ska utvecklas ännu mer inför gymnasiet, IBDP eller TISUS. Lektionerna genomförs normalt via Zoom, men även andra verktyg kan användas vid behov.

KONTAKTA OSS om intresse finns att boka undervisning sommaren 2024

Kurserna leds av fullt utbildade och legitimerade lärare och de skräddarsys dessutom efter elevens behov. Därför ges de bara en-till-en. Antalet platser är mycket begränsat och varje lektion bokas individuellt. Vi brukar ha lärare tillgängliga under flera veckor, i flera tidszoner, men OBERVERA att anmälan stänger den 10 juni.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM VILL GÅ SOMMARSKOLAN

En specialkurs hos Global Svenska Plus är alltid intensiv och sommarkurserna är extra intensiva. Varje lektion innehåller textläsning, diskussioner och övningar som är valda och utformade just för dig, med bättre svenska i sikte. Alla dina texter och eventuella tal rättas och kommenteras dessutom på djupet av din lärare. Du förväntas självklart bearbeta dina texter och göra de läs- och skrivuppgifter som läraren ger dig mellan lektionerna. Allt material ingår – behöver du göra övningar i ett digitalt läromedel, så ordnar vi rätt läromedel, behöver du läsa en pjäs, så ordnar vi pjäsen. Väldigt mycket av materialet skapas dock av våra professionella lärare för att det ska passa elevens individuella behov av språkträning.

INFÖR TISUS

Den här kursen ligger på avancerad språknivå och är mycket krävande. Den har skapats av gymnasielärare i svenska som har stor kunskap om vilka krav som ställs för att klara det universitetsbehörighetsgivande testet TISUS. Eleven tränar de moment som läraren ser är mest lämpliga för respektive elev. Alla som vill läsa kursen gör en digital diagnos före kursstart, så att vi vet att nivån är rätt och läraren kan vara väl förberedd redan den första lektionen. Mer information och tillgängliga datum publiceras senare

SVENSK SPRÅKTRÄNING

Den här kursen är skapad av lärare i svenska som har mycket goda kunskaper om vilka krav som ställs på språklig förmåga hos elever som planerar att läsa svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Eftersom upplägget är individuellt anpassat, fungerar den för elever i åldrarna 14 -18 år som kan tala bra svenska, men som behöver öva mer på att läsa och skriva.
Alla nya elever gör en digital diagnos före kursstart, så att läraren kan vara väl förberedd redan på den första lektionen. Mer information och tillgängliga datum publiceras senare.