Sofia Distans och Global Svenska Plus


Från och med läsåret 2022-23 samarbetar Global Svenska Plus med Sofia Distans för ämnet svenska. Det innebär att elever som vill få ett svenskt högstadiebetyg i svenska kan kombinera Sofia Distans statsunderstödda studieupplägg med stöd av våra lärare, via Zoom. Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk för årskurs 9 är ett krav för att en elev som flyttar till Sverige ska få börja på nationellt gymnasieprogram 

Vi erbjuder två olika upplägg, ett för grupp och ett för handledning en-till-en.

Gruppen har en fast lektionstid online varje vecka tillsammans med en erfaren och legitimerad svensklärare. Under lektionen knyter läraren genomgångar, diskussioner och annat lektionsinnehåll till studieplanen från Sofia Distans, och tid ges också i slutet av lektionen för individuellt stöd och planering i så kallade breakout rooms på Zoom. De som vill ha stöd en-till-en väljer 15 eller 30 lektioner som fördelas över en termin eller ett läsår. Eleverna laddar upp sina arbeten varje vecka på utbildningsplattformen Canvas så att Sofia Distans lärare i Sverige kan sätta de svenska betygen.

Sofia Distans har ett avtal med svenska staten och Skolverket som ger svenska vårdnadshavare utanför Sverige lägre studieavgifter genom statsbidrag. Global Svenskas lärarledda handledning är ett frivilligt tillägg, som bokas och betalas hos oss. Därför krävs att du både registrerar ditt barn hos Sofia Distans och hos Global Svenska Plus.

Anmälan hos Sofia Distans görs här: http://www.sofiadistans.nu/anmalan/

Handledning hos oss bokas och betalas nedan