Svenska på högstadiet, 12-16 år


Utlandssvenska familjer som planerar att flytta till Sverige med tonårsbarn söker ofta en akademisk strategi för svenskan. Godkänt betyg i ämnet från årskurs 9 krävs för behörighet till gymnasiet och avancerade kunskaper i svenska behövs för grundläggande behörighet till högre studier Sverige. För att nå dessa nivåer, då skolspråket är ett annat, krävs en långsiktig plan. Därför finns Global Svenska Plus.

Vi tar emot elever från året de fyller 12 år, och från 15 år erbjuds även möjligheten att få betyg i svenska genom våra samarbeten med Sofia Distans och ett 50-tal internationella skolor knutna till International Baccalaureate (IB). De flesta av våra gymnasieelever utanför IB förbereder sig för det behörighetsgivande testet TISUS med hjälp av våra skickliga pedagoger.

Alla lärare hos oss har fullständig lärarutbildning och svensk lärarlegitimation samt egen internationell erfarenhet. Lektionerna, som normalt genomförs via Zoom, anpassas till elevens språknivå och behov i åldrarna 12-15 år och inte till på förhand bestämda läromedel. Eleverna arbetar mycket med sitt skrivande, och de får ständig återkoppling på sina texter. Från cirka 15 år väljer eleven om hen vill studera för ett betyg i årskurs 9 genom vårt samarbete med Sofia Distans eller om hen vill fortsätta att förbereda sig inför IBDP Swedish A (International Baccalaureate) eller TISUS (Behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet). Man behöver sällan byta lärare eller undervisningsgrupp i samband med detta val – innehållet i kurserna går att kombinera, och våra lärare är som sagt proffs. Vi vet vad som krävs för att lyckas!

Även om undervisningen vi erbjuder är individanpassad, utgår den på högstadienivå från Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet för årskurserna 6-9. Språknivåerna som vi ibland hänvisar till är knutna till den Europeiska gemensamma referensramen för språk, CEFR. Samarbetet med Sofia Distans bygger på den svenska kursplanen i svenska för årskurs 9. Samarbetet innebär framförallt att våra lärare går igenom, förklarar, strukturerar och diskuterar innehållet i kursen, medan Sofia Distans lärare i Sverige bedömer elevernas arbete och sätter betygen. Eleverna laddar därför upp sina arbeten på Sofia Distans lärplattform. Vi har också tillgång till den, så klart.

Lektionerna är vanligen 45-60 minuter långa. Vi räknar med att eleverna lägger ett par timmar varje vecka på svenskan, utöver de lärarledda lektionerna. På så sätt blir det sammanlagda antalet kurstimmar cirka 100 per år. Vår erfarenhet säger att det ofta krävs för att elevernas språkutveckling ska hållas åldersadekvat. Observera att de flesta kurserna kan läsas i en mindre grupp, men inte i alla tidszoner. De kan även bokas av skolföreningar som saknar behöriga lärare.

Gör gärna en preliminär (ej bindande!) KURSANMÄLAN så kontaktar vi dig.

Prisexempel läsåret 2022

KursUndervisningOmfångPris*
Skräddarsydd svenska en-till-en 15 lektionerLektion varje eller varannan veckaEn termin eller ett läsårFrån 1150 €
FAMILJ skräddarsydda lektioner att dela Syskon delar på 20 lärarledda lektionerEn termin eller ett läsår1490 €
HÖGSTADIET årskurs 6-8 grupp 3-5 eleverGrupplektion varje vecka och bokade träffar en-till-enEtt läsår1300 €
HÖGSTADIET årskurs 9 grupp 3-5 elever
med eller utan SOFIA DISTANS*
Grupplektion varje vecka och bokade träffar en-till-enEtt läsår1400 €
HÖGSTADIET årskurs 9 en-till-en
med SOFIA DISTANS*
15 bokade tillfällen en till en (ex. varannan vecka)En termin eller ett läsår från 985 €

* För att läsa svenska med oss och Sofia Distans krävs separata registreringar. Vår undervisning är inte statsunderstödd, men avgiften till Sofia Distans täcks till större eller mindre del av statsbidrag. Läs mer om det HÄR

Boende inom EU  och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag och föreningar varierar beroende på lokala momsregler. För mer information, kontakta oss.

Språknivåer

Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Tisuskursens första del ligger på nivå B2+/C1. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR