IBDP Swedish A – gruppundervisning


På International Baccalaureate (IB) uppmuntras alla elever att utveckla sina hemspråk, även om kurser i alla modersmål självklart inte kan erbjudas på alla skolor. Därför finns ett väl utbyggt system inom IB för distansstudier i modersmål, Language A Self Taught.

En del elever läser den här kursen helt och hållet med enskild undervisning (one-on-one), till exempel med en tutor från oss på GSP. Vanligast hos oss är dock att man väljer vårt unika program för IB Swedish A Self Taught där eleverna både har undervisning i en liten grupp och schemalagda lektioner en-till-en med sin svenska IB-lärare.

Så här går det till:

En basgrupp består oftast av tre-fyra elever. I vissa fall går eleverna på samma skola och i andra fall bor de i samma stad eller land. Det är också vanligt att medlemmarna i gruppen bor i olika länder, men i samma eller en närliggande tidszon. En Swedish A-grupp har samma romaner, pjäser, noveller och dikter på sin läslista, med undantag av något enstaka verk i översättning. De träffas tillsammans med sin lärare via Zoom minst en gång i veckan.

Under grupptimmarna får eleverna undervisning i enlighet med kursplanen, och som bonus ges de möjlighet att diskutera texterna och olika frågeställningar med jämnåriga. Ibland har de även övervakade digitala prov som är specialutformade enligt IB-kursens mål och riktlinjer. Många elever har kontakt även utanför lektionstid för att jobba med svenskan tillsammans eller bara för att umgås.

Utöver grupplektionerna träffar alla elever sin lärare enskilt med jämna mellanrum, i kortare schemalagda pass. Då gäller främst individuell återkoppling och handledning för att stärka det egna skrivandet. De individuella lektionerna bokas in så att de om möjligt ligger på skoltid, inom elevens ordinarie skolschema. Den sammanlagda undervisningstiden är högre för de elever som läser i grupp än för den som läser svenska en-till-en.

På många skolor ansvarar GSP för all IB-undervisning i svenska. Om möjligt schemaläggs då lektionerna inom skoldagen och oftast har eleverna en särskild plats att sitta vid för att koppla upp sig mot läraren. Då finns också en person på skolan – oftast en språklärare – som fungerar som vår lokala kontaktperson, utöver skolans IB-koordinator.

Priset för gruppundervisningen är beroende av antalet elever i gruppen. Minsta antal är två, max antal är fem. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Blankett för intresseanmälan hittar du HÄR