IB Swedish A – gruppundervisning


IB-programmet uppmuntrar alla elever att utveckla sitt modersmål, även om kurser i alla språk självklart inte kan erbjudas på alla skolor. Därför finns ett väl utbyggt system inom IB för distansstudier i modersmål, Language A Self Taught.

Många människor lär sig emellertid bättre genom att diskutera och samtala med andra. Därför erbjuder vi möjligheten att läsa svenska på IB online i en liten grupp, i kombination med enskild undervisning.

Så här går det till

En IB Swedish A-grupp består av 3-4 elever som träffar varandra och läraren via Skype på en fast tid varje vecka. Gruppen har samma romaner, pjäser, noveller och dikter på sin läslista, med undantag av något enstaka verk i översättning. 

På grupplektionerna får eleverna lärarledd undervisning i enlighet med kursplanen, men som bonus får de även diskutera skönlitteraturen och uppgifterna med jämnåriga som kanske bor i ett annat land eller på en annan kontinent. 

Varje lektion i gruppen är minst 60 minuter lång. Varannan vecka träffar eleverna sin lärare enskilt, främst för arbete med det egna skrivandet, men också för att ta igen sådant som eventuellt missats. De individuella lektionerna bokas in i början av läsåret, så att de om möjligt ligger inom elevens ordinarie skolschema. Vi lägger ut 30 grupplektioner under ett läsår och antalet enskilda lektioner är 15. Gruppeleverna på IB Swedish A får på så sätt 45 lärarledda lektioner per läsår.

Alla elever som vill läsa IB Swedish A hos oss gör ett diagnostiskt test så att vi kan fastställa nivån på elevens svenska. Detta gäller även elever som har ett betyg i svenska från årskurs 9. Innan slutgiltig antagning genomförs också en kort intervju via Skype. Gruppundervisningen startar den första veckan i september och avslutas i juni. 

Detta ingår i våra kurser:

  • Undervisning online (oftast Skype eller Zoom), 45-60 minuter per träff
  • Personlig feedback på alla texter och tal
  • Kurslitteratur
  • Individuell studiehandledning
  • Full samordning med din IB-skola

PRIS 2240 € exklusive eventuell moms

Vi har hög efterfrågan på våra kurser och därför finns bara enstaka platser kvar i våra grupper. Kontakta oss snarast om du är intresserad.

Anmälningsblanketten hittar du här: https://forms.gle/HygPf7CnwVYjWpSo6