IB Swedish A – gruppundervisning


På International Baccalaureate (IB) uppmuntras alla elever att utveckla sina hemspråk, även om kurser i alla modersmål självklart inte kan erbjudas på alla skolor. Därför finns ett väl utbyggt system inom IB för distansstudier i modersmål, Language A Self Taught.

Det vanliga är att eleverna läser den kursen med enskild undervisning (one-on-one), till exempel med en tutor från oss på GSP. Många elever lär sig dock bäst och mest i samtal med andra ungdomar. Därför erbjuder vi även den unika möjligheten att läsa IB Swedish A Self Taught i en liten grupp, i kombination med schemalagd enskild undervisning med gruppens lärare.

Så här går det till:

En grupp består normalt av fyra elever. I vissa fall går eleverna på samma skola och i andra fall bor de i samma stad eller land. Det vanligaste är dock att medlemmarna i gruppen bor i olika länder, men i samma eller en närliggande tidszon. En Swedish A-grupp har samma romaner, pjäser, noveller och dikter på sin läslista, med undantag av något enstaka verk i översättning. De har längre, lärarledda lektioner tillsammans minst en gång i veckan.

Under grupptimmarna får eleverna undervisning i enlighet med kursplanen, och som bonus ges de möjlighet att diskutera texterna och olika frågeställningar med jämnåriga. Ibland har de även övervakade digitala prov. Lektionerna är 60-90 minuter långa och vi använder Zoom eller Skype. Många elever träffas digitalt även utanför lektionstid för att jobba med svenskan tillsammans eller bara för att umgås.

Utöver grupplektionerna träffar alla elever sin lärare enskilt med jämna mellanrum, i kortare schemalagda pass. Då gäller främst individuell återkoppling och handledning för att stärka det egna skrivandet. De individuella lektionerna bokas in så att de om möjligt ligger på skoltid, inom elevens ordinarie skolschema. Den sammanlagda undervisningstiden är högre för de elever som läser i grupp än för dem som läser svenska en-till-en.

Alla elever som vill läsa IB Swedish A hos oss gör ett diagnostiskt test så att vi kan fastställa nivån på elevens svenska. Detta gäller även elever som har ett betyg i svenska från årskurs 9. Innan slutgiltig antagning genomförs också en kort intervju online. Gruppundervisningen startar den första veckan i september och avslutas i juni. 

Detta ingår:

  • Undervisning online enskilt och i grupp, varje skolvecka.
  • Personlig feedback på alla texter och tal
  • Kurslitteratur
  • Individuell studiehandledning
  • Full samordning med din IB-skola

Priset är beroende av antalet elever i gruppen. Minsta antal är två, max antal är fyra. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Blankett för intresseanmälan hittar du här: https://forms.gle/HygPf7CnwVYjWpSo6