IBDP Swedish A – gruppundervisning


Registreringen för läsåret 2024/25 öppnar den 19 februari 2024.

På International Baccalaureate (IB) uppmuntras alla elever att utveckla sina hemspråk, även om kurser i alla modersmål självklart inte kan erbjudas på alla skolor. Därför finns ett väl utbyggt system inom IB för distansstudier i modersmål, Language A Self Taught.

En del elever läser den här kursen helt och hållet med enskild undervisning (one-on-one), till exempel med en tutor från oss på GSP. Vanligast hos oss är dock att man väljer vårt unika program för IB Swedish A Self Taught, där eleverna både har undervisning i en liten basgrupp och schemalagda svensklektioner en-till-en.

Så här går det till:

En basgrupp består oftast av tre-fem elever. Eleverna kan gå på samma skola eller bo i samma stad eller land, med det är minst lika vanligt att medlemmarna i gruppen bor i olika länder. Många har kontakt även utanför lektionstid för att jobba med svenskan tillsammans eller bara för att umgås. En del blir nära vänner och vi får ibland härliga bilder och glada tillrop från före detta elever som umgås även efter att de slutat IB. Många har då flyttat till Sverige för att gå på universitetet. Vilken bonus!

På många skolor ansvarar GSP för all IB-undervisning i svenska. Om möjligt schemaläggs då lektionerna inom skoldagen och oftast har eleverna en särskild plats att sitta vid för att koppla upp sig mot läraren. Då finns också en person på skolan – oftast en språklärare – som fungerar som vår lokala kontaktperson, utöver skolans IB-koordinator.

En Swedish A-grupp studerar samma romaner, pjäser, noveller och dikter, med undantag av något enstaka verk i översättning. De träffas tillsammans med läraren via Zoom minst en gång i veckan för att ha genomgångar och diskussioner knutna till kursplanen och texterna som studeras. Ibland genomförs även övervakade digitala prov, som är specialutformade enligt IB-kursens mål och riktlinjer.

Utöver grupplektionerna träffar alla elever sin lärare enskilt med jämna mellanrum, i kortare schemalagda pass. Då gäller främst individuell återkoppling och handledning för att stärka det egna skrivandet. De individuella lektionerna bokas in så att de om möjligt ligger på skoltid, inom elevens ordinarie skolschema. Elever som läser i grupp får på detta sätt mer lärarledd undervisning än den som läser svenska en-till-en.

Priset för gruppundervisningen är beroende av antalet elever i gruppen. Minsta antal är två, max antal är fem. Kontakta oss för exakt prisuppgift.