Svenska som modersmål och svenska som andraspråk


För att nå den nivå som krävs för att klara universitetsstudier i Sverige behöver du många års förberedelse. Många svenskar med barn som bor utanför Sverige försöker därför tala svenska hemma. Men ofta räcker det inte; en medveten strategi behövs.

Genom våra språkprogram utvecklas det svenska språket både muntligt och skriftligt när brist på tid riskerar att krossa drömmar om universitetet i Stockholm, Uppsala eller Lund. Konceptet vi erbjuder är konstruerat och utprovat av legitimerade lärare i svenska, som har har arbetat med svenskundervisning på alla nivåer i skolan, både i Sverige och utomlands.

Vi vet att det fungerar!

Paketen vi erbjuder i svenska som modersmål utomlands och svenska som andraspråk är baserade på riktlinjerna i Skolverkets kursplan i Svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och på Skolverkets kursplaner Modersmål 1 och 2 samt och Aktiv tvåspråkighet på gymnasiet. Varje kurspaket finns på flera nivåer; rätt nivå bestäms av ett diagnostiskt test som genomförs kort efter att ni har kontaktat oss för att ni vill läsa svenska.

Lektionerna är 45-60 minuter långa. Notera att alla nivåer varje läsår innefattar cirka 50 timmars eget arbete med de olika uppgifter som läraren ger eleven, utöver lektionstiden.

Standardpaket Kompletterande svenska och nivå A2-B2 – Skype/Zoom

  • Diagnos
  • Individuell undervisning med legitimerad lärare i svenska
  • Läromedel och skönlitteratur
  • Individuellt utformade övningar och tester
  • Individuell feedback från din lärare på alla texter och övningar
  • Tillgång till digitalt klassrum
  • Slutprov och skriftligt kursbevis (på begäran)

Priser utanför EU

KursLektionerOmfångPris*
Standardpaket A2-B210 En termin eller ett läsår595 € 
Standardpaket A2-B215 En termin eller ett läsår825 €

* Ingen moms för privatpersoner utanför EU
OBSERVERA! Vi ger alltid syskon- och grupprabatter. Kontakta oss för pris

Boende inom EU  och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag varierar beroende på lokala momsregler. För mer information, kontakta oss.

Språknivåer

Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Tisuskursens första del ligger på nivå B2+/C1. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR