Svenska som modersmål och svenska som andraspråk


För att nå den nivå som krävs för att klara universitetsstudier i Sverige behöver du många års förberedelse. Många svenskar med barn som bor utanför Sverige försöker därför tala svenska hemma. Men ofta räcker det inte; en medveten strategi behövs.

Genom våra språkprogram utvecklas det svenska språket både muntligt och skriftligt när brist på tid riskerar att krossa drömmar om universitetet i Stockholm, Uppsala eller Lund. Konceptet vi erbjuder är konstruerat och utprovat av legitimerade lärare i svenska, som har arbetat med svenskundervisning på alla nivåer i skolan, både i Sverige och utomlands. Undervisningen genomförs i realtid via Zoom eller ett annat verktyg som fungerar bra.

Vi vet att det fungerar!

Hos oss är alla lärare utbildade och erfarna. Undervisningen utgår därför från elevens språknivå, ålder och intressen och inte från på förhand bestämda läromedel. Den individuella nivån bestäms av ett diagnostiskt test som genomförs kort efter att ni har kontaktat oss för att ni vill läsa svenska. Testet följs därefter upp av ett möte med elev och vårdnadshavare. Familjer kan även köpa ett paket där timmarna delas upp mellan barnen efter eget önskemål. OBS! Vi tar inte emot elever som är yngre än 11 år.

Även om undervisningen vi erbjuder i svenska som modersmål utomlands och svenska som andraspråk är individanpassad, utgår den från riktlinjerna i Skolverkets kursplan i Svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och på Skolverkets kursplaner Modersmål 1 och 2 samt Aktiv tvåspråkighet på gymnasiet. Språknivåerna som vi hänvisar till är knutna till den Europeiska gemensamma referensramen för språk (se nedan).

Lektionerna är 45-60 minuter långa och du väljer hur många lektioner du vill ha. Notera dock att alla nivåer varje läsår innefattar minst 50 timmars studier eftersom läraren kommer att ge olika typer av läxor.

Några av våra kurser kan även läsas i en grupp med högst fyra elever. Det är ett trevligt, roligt och ekonomiskt alternativ.

Prisexempel läsåret 2022

KursLektionerOmfångPris*
Undervisning nivå A2-B2 en-till-en15En termin eller ett läsårFrån 1150 €
Undervisning A2-B2 FAMILJ – syskon delar på timmarna20En termin eller ett läsårFrån 1490 €

Boende inom EU  och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag och föreningar varierar beroende på lokala momsregler. För mer information, kontakta oss.

Språknivåer

Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Tisuskursens första del ligger på nivå B2+/C1. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR