Länkar


What is the IB Diploma? 
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/what-is-the-dp/

Language and literature in the IBDP
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-and-literature/

Mother Tongue Swedish (Skolverket)
Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet
https://www.skolverket.se/getFile?file=2718

CEFR levels
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

TISUS- Test i svenska för universitets- och högskolestudier
https://www.su.se/svefler/tisus

Sök till svenskt universitet med utländsk gymnasieutbildning
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/

Sök till svenskt universitet med examen från IB
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/International-Baccalaureate/

Financing

Sök stipendium för TISUS – Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom –
https://stipfond.se/

Sök studiebidrag för gymnasiestudier utomlands hos CSN
Study Allowance for Secondary School in- and outside of Sweden
https://www.csn.se/languages/english/study-allowance.html

Litteraturbanken – svenska klassiska verk att läsa digitalt utan kostnad: 
https://litteraturbanken.se/

Ljudböcker via svenska bibliotek
Låna ljudböcker på biblioteket