TISUS och svenska på gymnasienivå


Ett godkänt resultat på TISUS ger tillsammans med en utländsk gymnasieutbildning tillträde till kostnadsfria studier på svenska universitet om du är svensk medborgare. Detsamma gäller medborgare i ett EU-land. För att nå den språknivå som krävs, behövs dock rejäla förberedelser. Våra mest avancerade kurser utanför IB vänder sig därför till tonåringar som går på gymnasiet utanför Sverige och till unga vuxna som redan har en gymnasieexamen från ett annat land.

Statsbidrag och stipendium!

Hos Global Svenska Plus möter du lärare med fullständig pedagogisk utbildning och erfarenhet av internationell undervisning. Vi kan därför lova att våra kurser och vårt material skapas utifrån professionell kunskap om vad som krävs, inte bara för att du ska klara ett test som TISUS, utan även för att du faktiskt ska kunna klara att studera på svenska.

Från 2023 har Global Svenska Plus rätt till statsbidrag för elever som läser kompletterande kurser i svenska enlighet med Skolverkets föreskrifter om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (8§ SKOLFS 2008:9). Du som är svensk medborgare och tonåring kan därför läsa helårskursen i gymnasiesvenska till subventionerat pris. När du är redo för TISUS hjälper vi dig dessutom att söka stipendium som täcker provavgiften.

Gruppundervisning eller enskilt? Välj båda!

De flesta av våra elever väljer att studera svenskan i någon av våra lärarledda studiegrupper. En grupp består normalt av tre till fem elever som har en jämn språknivå. Gruppkursen finns i två steg. Eleverna har ett fast antal lärarledda lektioner via Zoom tillsammans och ett antal enskilda träffar för att gå igenom texter eller träna mer specifikt på vissa moment. En del ungdomar träffas även online för att tillsammans jobba med uppgifterna utanför lektionerna, och flera har hittat nya vänner som de sedan umgås med på universitetet i Sverige! Vilken bonus!

Mellan varje träff förväntas alla elever arbeta med de läs- och skrivuppgifter som läraren delar ut. I vårt normaltempo behöver därför eleverna lägga minst två timmar på svenskan varje vecka, utöver de lärarledda lektionerna. Det gäller både för steg 1 och 2.

Vi har ett begränsat antal platser och stor efterfrågan. Även om du är osäker på om TISUS är rätt, så rekommenderar vi en preliminär anmälan. Den är inte bindande, men du ”kommer in i systemet” och får tillgång till diagnosen. Du hittar formuläret här

Språknivåer

Vi använder oss ofta av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta, medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. För att börja en avancerad kurs i svenska hos oss behöver du ha språknivå B2.

Vi testar din språknivå innan antagning för att bedöma om du ska börja på steg 1 (B2+) eller steg 2 (C1). Testen är våra egna, men de är skapade utifrån CEFR. Är du ännu inte redo för vår avancerade kurs, tar vi oss friheten att meddela det. Diagnosen är självklart kostnadsfri.

Observera också att kursens innehåll även kan bokas av svenska skolföreningar utomlands som saknar behöriga lärare på gymnasienivå. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vad ingår?

  • Inledande diagnos
  • Schemalagd undervisning via Zoom (eller annat verktyg om det passar bättre)
  • Grundläggande retorik och talträning
  • Anpassade texter och övningar i grammatik, akademiskt skrivande och läsförståelse
  • Individuell återkoppling på övningar, tester, tal och texter av utbildade lärare i svenska
  • Digital kursbok

Prisexempel nya elever, läsåret 2023

Vänligen notera att vi anger priser utan moms eftersom priser till företag, organisationer och privatpersoner bosatta inom EU påverkas av lokala momsregler. För mer information, kontakta oss.

Kurs Lärarledda
Zoomträffar
Omfattning i tid Pris exkl. moms
Gymnasiesvenska inför TISUS steg 1 eller 2, 8§ SKOLFS 2008:9 GRUPP (3-5 elever) 30 Ett läsår per kurs 1090€ per läsår
Svenska inför Tisus INTENSIV en-till-en OBS! Endast steg 2 10 8-15 veckor 950€ per kurs
Gymnasiesvenska inför TISUS steg 1 eller 2 ENSKILT 15 16-30 veckor 1350€ per kurs
Specialutformat upplägg inför Tisus Individuellt Individuellt Kontakta oss