Bli behörig genom TISUS!


Ett godkänt resultat på TISUS ger tillsammans med en utländsk gymnasieutbildning tillträde till kostnadsfria studier på svenska universitet om du är medborgare i ett EU-land. För att nå den språknivå som krävs, behövs dock rejäla förberedelser. Våra mest avancerade kurser utanför IB  vänder sig därför både till tonåringar som går på gymnasiet utanför Sverige och till vuxna som redan har en gymnasieexamen från ett annat land än Sverige.

Avancerade kurser inför behörighetsgivande tester som TISUS – Skype/Zoom

Våra avancerade kurser har skapats av erfarna gymnasielärare i svenska med målet att du ska bli så bra på svenska att du kan klara Stockholms universitets TISUS (det test som ger dig behörighet i svenska så att du kan studera på universitet i Sverige). De passar tonåringar från cirka 15 år såväl som vuxna. Är du intresserad av att gå en intensivkurs, kanske sommartid, gör vi allt vi kan för att ordna även det. För dig som främst behöver stöd med läsförståelse och skrivande, har vi ett avancerat kurspaket utan undervisning.

OBS! Vi testar din språknivå genom en diagnos innan du börjar hos oss. Är du ännu inte redo för vår avancerade kurs, tar vi oss friheten att meddela det. Självklart är diagnosen kostnadsfri.

Grundpaket avancerad kurs med Skype eller Zoom

 • Inledande diagnos och deltester
 • Schemalagd undervisning via Zoom, Skype eller annat verktyg.
 • Kursböcker
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Grundläggande retorik och talträning
 • Anpassade övningar i grammatik, akademiskt skrivande och läsförståelse
 • Individuell återkoppling på övningar, tester, tal och texter av utbildade gymnasielärare i svenska

NYHET! Svenska på gymnasienivå – Gruppundervisning via Zoom!

Många människor lär sig bäst och mest i samtal med andra. Därför erbjuder vi från och med hösten 2021 den unika möjligheten för utlandssvenska ungdomar att läsa svenska på gymnasienivå (Swedish Acquisition) i grupp på tider som passar flera tidszoner.

En grupp består normalt av fyra-sex elever som har en ganska jämn språknivå (alla testas innan kursen startar). Under ett till två läsår är målet att nå den avancerade svenska språknivå som motsvarar kraven i det behörighetsgivande testet Tisus. Lektionerna genomförs en gång i veckan via Zoom. De är cirka 60 minuter långa. Utöver lektionerna har eleverna läs- och skrivuppgifter. Vi använder oss av Studentlitteraturs digitala klassrum, ett svenskt gymnasieläromedel, aktuella artiklar, skönlitteratur, film och musik för att stärka språket och kunskaperna om Sverige. Våra gymnasielärare är legitimerade och utbildade i svenska i Sverige.

Notera att många av våra utlandssvenska elever får stipendium för att göra Tisus. Läs mer om det hos Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Observera att kursens innehåll även kan anpassas till svenska skolföreningar utomlands som läser enligt Kursplan för Kompletterande svenska. Kontakta oss om du vill veta mer.

Avancerad kurs inför behörighetsgivande tester – ingen undervisning

På våra avancerade Läs&Skriv-kurser arbetar du med läsförståelse, språkriktighet, grammatik och akademiskt skrivande. Kursen förbereder dig till exempel för Stockholms Universitets behörighetsgivande Tisustest eller Valideringstest C1. Den fungerar också utmärkt om du behöver bli bättre på att skriva rapporter och andra typer av texter inom ditt yrkesliv.

Kursen innehåller inga schemalagda lektioner och du kan skriva upp till tio individanpassade texter under kursens gång. Alla texter som du skickar in rättas och kommenteras på djupet av en gymnasielärare i svenska. Läs&Skriv passar både tonåringar och vuxna.

Grundpaket Läs & Skriv avancerad nivå  (språknivå B2-C1)

 • Inledande diagnos och deltester
 • Digital kursbok
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Anpassade övningar i grammatik, akademiskt skrivande och läsförståelse
 • Individuell återkoppling på övningar, tester och upp till tio texter av utbildade gymnasielärare i svenska

Anmälningar läsåret 2021-22

De flesta av våra kurser är fullbokade. Kontakta oss för att kontrollera eventuella restplatser eller återbud.

KursAntal träffarOmfattningPris*
Svenska inför Tisus B2-C1 en-till-en108-20 veckorKontakta oss
Svenska på gymnasienivå inför Tisus B2-C1 en-till-en15 per termin1-4 terminerKontakta oss
Svenska på gymnasienivå inför TisusB2-C1 i par 15 per termin 1-4 terminerKontakta oss
Svenska på gymnasienivå inför Tisus B2-C1, 3-6 elever15 per termin1-4 terminerKontakta oss
Kompletterande svenska, gymnasienivå inför Tisus i samarbete med svensk skolföreningEnligt överenskommelse1-6 terminerKontakta oss!
Läs & Skriv inför Tisus B2-C1Inga lektioner 10-15 veckor Kontakta oss

* Ingen moms för privatpersoner utanför EU

Boende inom EU och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag varierar beroende på lokala momsregler. För mer information, kontakta oss.

Språknivåer

Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR