Bli behörig!


Ett godkänt resultat på TISUS ger tillträde till studier på svenska universitet. För att nå den språknivå som krävs, behövs dock rejäla förberedelser. Våra mest avancerade kurser utanför IB  vänder sig därför både till tonåringar som går på gymnasiet utanför Sverige och till vuxna som redan har en gymnasieexamen från ett annat land än Sverige.

Avancerade kurser inför behörighetsgivande tester – Skype/Zoom

Våra avancerade kurser har skapats av erfarna gymnasielärare i svenska med målet att du ska bli så bra på svenska att du kan klara Stockholms universitets TISUS (det test som ger dig behörighet i svenska så att du kan studera på universitet i Sverige). Kurserna är naturligtvis också en bra förberedelse inför Valideringstest C1, som ger språklig behörighet till svenska yrkeslegitimationer.

De avancerade kurserna passar tonåringar från cirka 15 år såväl som vuxna och kurserna är helt individanpassade, med enskild undervisning.  Är du intresserad av att gå en intensivkurs, kanske sommartid, gör vi allt vi kan för att ordna även det.

Om du främst behöver stöd med läsförståelse och skrivande, har vi även ett kurspaket utan undervisning.

OBS! Vi testar din språknivå genom en diagnos innan du börjar hos oss. Är du ännu inte redo för vår avancerade kurs, tar vi oss friheten att meddela det. Självklart är diagnosen kostnadsfri.

Grundpaket avancerad kurs med Skype eller Zoom individuell undervisning (språknivå B2+/C1) normaltempo 10-20 veckor . Varje lektion är 45-60 minuter.

 • Diagnos
 • Schemalagd individuell undervisning via Skype 10 lektioner
 • Läromedlet Språkporten 123 (digital version)
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Övningar och tester i läsförståelse (facklitteratur)
 • Grundläggande retorik och talträning
 • Individuellt anpassade övningar i akademiskt skrivande
 • Individuell återkoppling på alla övningar, tester, texter och tal av utbildade gymnasielärare i svenska

Avancerad kurs inför behörighetsgivande tester – ingen undervisning

På våra avancerade Läs&Skriv-kurser arbetar du med läsförståelse, språkriktighet, grammatik och akademiskt skrivande. Kursen förbereder dig till exempel för Stockholms Universitets behörighetsgivande Tisustest eller Valideringstest C1. Den fungerar också utmärkt om du behöver bli bättre på att skriva rapporter och andra typer av texter inom ditt yrkesliv.

Kursen innehåller inga schemalagda lektioner och du kan skriva upp till tio individanpassade texter under kursens gång. Alla texter som du skickar in rättas och kommenteras på djupet av en gymnasielärare i svenska. Läs&Skriv passar både tonåringar och vuxna.

Grundpaket Läs & Skriv avancerad nivå EJ SKYPE  (språknivå B2+/C1)

 • Diagnos
 • Läromedlet Språkporten 123 – digital version
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Övningar och tester i läsförståelse (facklitteratur)
 • Individuellt anpassade övningar i akademiskt skrivande
 • Individuell återkoppling på övningar, tester och upp till tio texter av utbildade gymnasielärare i svenska

Priser privatpersoner utanför EU, anmälan efter 15 augusti 2020

KursLektionerOmfattningPris*
Avancerad svenska B2+/C110 en-till-en10-20 veckor790 € 
Läs&Skriv B2+/C1Inga10-20 veckor395 €

* Ingen moms för privatpersoner utanför EU

Boende inom EU och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag varierar beroende på lokala momsregler. För mer information, kontakta oss.

Språknivåer

Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Tisuskursens första del ligger på nivå B2+/C1. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR