Svenska – från nybörjare till proffs


Ett godkänt resultat på Tisustestet ger tillträde till studier på svenska universitet. För att nå den språknivå som krävs, behövs dock år av förberedelser. Våra mycket populära skypekurser i svenska vänder sig därför både till barn och unga som går i skola utanför Sverige och till tonåringar och vuxna som som har en gymnasieexamen från ett annat land än Sverige.  Vi har kurser på alla nivåer.

Avancerade kurser inför behörighetsgivande tester – SKYPE/Zoom

Våra avancerade kurser har skapats av behöriga gymnasielärare och är uppdelade i två steg.  Innan kursstart gör du därför en diagnos som visar om du behöver gå både steg 1 och 2 eller om du kan börja direkt på steg 2. Målet är att du efter steg 2 ska ha en så bra nivå på din svenska att du skulle kunna klara Stockholms Universitets behörighetsgivande Tisustest. Kursen är naturligtvis också en bra förberedelse inför Valideringstest C1, som ger språklig behörighet till svenska yrkeslegitimationer.

Du kan välja om du vill ha en helt individanpassad kurs med enskild undervisning eller om du vill läsa i en mindre grupp. Våra avancerade skypekurser passar tonåringar från cirka 15 år såväl som vuxna. Vi har också intensiva sommarkurser med undervisning varje dag. Sommarkurserna 2019 presenteras här

Avancerad kurs med SKYPE  (alt Zoom) individuell undervisning, steg 1 eller 2 (B2+/C1) normaltempo 10-16 veckor

 • Diagnos
 • Schemalagd individuell undervisning via Skype 10 lektioner* en-till-en
 • Läromedlet Språkporten 123 (digital version)
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Övningar och tester i läsförståelse (facklitteratur)
 • Grundläggande retorik och talträning
 • Individuellt anpassade övningar i akademiskt skrivande
 • Individuell återkoppling på alla övningar, tester, texter och tal av utbildade gymnasielärare i svenska

PRIS: 625 € exkl moms (tillkommer för kunder inom EU)

Intensivkurs, avancerad nivå med SKYPE/Zoom individuell undervisning, steg 1 eller 2 (B2+/C1) intensiv 2-3 veckor OBS! Denna kurs är mycket krävande! Räkna med fem timmars intensiva studier per dag

 • Diagnos
 • Schemalagd individuell undervisning via Skype 10 lektioner* en-till-en
 • Läromedlet Språkporten 123 (digital version)
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Övningar och tester i läsförståelse (facklitteratur)
 • Grundläggande retorik och talträning
 • Individuellt anpassade övningar i akademiskt skrivande
 • Individuell återkoppling på alla övningar, tester, texter och tal av utbildade gymnasielärare i svenska

660 € exkl moms (tillkommer för kunder inom EU)

Intensivkurs, avancerad nivå med SKYPE/Zoom- GRUPP kontakta oss för schema

 • Diagnos
 • Schemalagd undervisning via Skype 10 lektioner i grupp om 3-5 elever
 • Läromedlet Språkporten 123 – digital version
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Övningar och tester i läsförståelse (facklitteratur)
 • Grundläggande retorik och talträning inför grupp
 • Individuellt anpassade övningar i akademiskt skrivande
 • Individuell återkoppling på alla övningar, tester, texter och tal av utbildade gymnasielärare i svenska

PRIS: 395 € exkl moms (tillkommer för kunder inom EU)

*En standardlektion är 45 minuter vid enskild undervisning och 60 minuter i grupp

Avancerad kurs inför behörighetsgivande tester – EJ SKYPE/Zoom

Läs&Skriv-kurserna på avancerad nivå är precis som skypekurserna skapade av erfarna gymnasielärare. Vi arbetar med läsförståelse, språkriktighet, grammatik och akademiskt skrivande så att du blir väl förberedd inför exempelvis Stockholms Universitets behörighetsgivande Tisustest eller Valideringstest C1, som ger språklig behörighet till svenska yrkeslegitimationer.  Kursen ges på två nivåer.  Vilken nivå du ligger på ser vi efter att du gjort vårt kostnadsfria diagnostiska test.

Under några intensiva veckor jobbar du dels med det digitala och universitetsförberedande läromedlet Språkporten 123 (ingår i kursavgiften), dels med aktuella tidningsartiklar och facklitteratur. Alla texter som du skickar in rättas och kommenteras av en gymnasielärare i svenska. Du kan skriva upp till tio texter under kursens gång. Notera att kursen är mycket krävande.

Kursen innhåller inga schemalagda lektioner. Den passar både tonåringar och vuxna.

Intensivkurs Läs & Skriv avancerad nivå EJ SKYPE steg 1 eller 2 (B2+/C1) intensiv 2-3 veckor

 • Diagnos
 • Läromedlet Språkporten 123 – digital version
 • Plats i virtuellt klassrum hos Studentlitteratur
 • Övningar och tester i läsförståelse (facklitteratur)
 • Individuellt anpassade övningar i akademiskt skrivande
 • Individuell återkoppling på övningar, tester och upp till tio texter av utbildade gymnasielärare i svenska

PRIS: 395 € exkl moms (gäller privatpersoner utanför EU)

Om du bor inom EU eller om ett företag eller en organistaion betalar kursen gäller särskilda momsregler. Kontakta oss för rätt pris.

Kompletterande svenska (KS) och svenska som andraspråk

För att nå den nivå som krävs för att klara Tisustestet behövs år av förberedelser. Många svenskar med barn utanför Sverige försöker därför prata svenska hemma.  Men ofta räcker inte det. Man behöver en medveten metod.  Det är för dessa barn och ungdomar som många av våra kurser i svenska har skapats. Genom oss fortsätter svenskan att utvecklas – även skriftligt – när den allmänna tidsbristen riskerar att sätta käppar i hjulet för drömmar om Stockholm, Uppsala och Lund. Konceptet vi erbjuder är utformat av utbildade lärare i svenska, som jobbat med svenskundervisning på skolans alla stadier, både i Sverige och utomlands. Vi vet att det fungerar.

Paketen  bygger på riktlinjerna i Skolverkets Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och nivåerna i den internationellt erkända Europeiska gemensamma referensramen för språk, CEFR. Läsförståelse, ordkunskap och skrivutveckling ligger i fokus, ofta genom tematexter och övningar som handlar om Sverige och svensk kultur. Det finns också en röd tråd av genreinriktad undervisning i alla skrivövningar.

Varje kurspaket finns på flera nivåer och motsvarar minst 50 timmars arbete.  Vilken nivå man ska läsa, bestäms genom en inledande diagnos. Den genomförs kort efter att man bestämt sig för att läsa svenska hos oss.

De som väljer Standardpaketet har schemalagda genomgångar, lektioner och uppföljningar med sin kontaktlärare. Väljer man Lilla paketet, får man mindre stöd och återkoppling, men man bestämmer över tiden nästan helt själv.

Standardpaketet KS och nivå A2-B2 – SKYPE/Zoom

 • Diagnos och individuell kartläggning
 • Schemalagd individuell undervisning via Skype en-till-en med fullt utbildad svensklärare under en termin eller ett läsår
 • Läromedel och skönlitteratur
 • Individanpassade övningar från Global Svenska+
 • Individuell återkoppling av din lärare på alla texter och övningar
 • Plats i digitalt klassrum
 • Avslutande nivåtest och skriftligt kursintyg (på begäran)

PRIS:  10 lektioner* 525€ exkl moms (tillkommer för kunder inom EU)

15 lektioner* 745€ exkl moms (tillkommer för kunder inom EU)

*En standardlektion är 45 minuter vid enskild undervisning

Lilla paketet KS och nivå B1-B2 – EJ SKYPE/Zoom

 • Diagnos och individuell kartläggning
 • Individanpassat övningsmaterial från Global Svenska+
 • Läromedel och skönlitteratur
 • Plats i digitalt klassrum
 • Individuell återkoppling av utbildad svensklärare på texter och övningar under ett läsår
 • Avslutande nivåtest och skriftligt kursintyg (på begäran)

PRIS: 395€ exkl moms (moms tillkommer för kunder inom EU)

OBSERVERA! Vi ger självklart syskon- och familjerabatter och inom familjer kan antalet undervisningstimmar flyttas mellan eleverna.  Vårt material kan även skräddarsys till deltidsskolor och skolföreningar. Elevernas statsbidrag kan då självklart användas, precis som till andra läromedel.  Kontakta oss om priser, upplägg och schema.

Vi använder oss konsekvent av den Europeiska gemensamma referensramen för språk i vårt arbete med bedömning och utvärdering. Nivå A1-A2 beskriver språket hos en person med begränsat vardagsspråk. B1 och B2 är en mellannivå där man utan större ansträngning kan tala och skriva om det mesta medan nivå C1 och C2 är avancerade nivåer där man kan använda språket obehindrat även i rent akademiska och professionella sammanhang. Tisuskursens första del ligger på nivå B2+/C1. Läs mer om språknivåer enligt den europeiska språkramen, CEFR 

Svenska som andraspråk – NYBÖRJARE – SKYPE/Zoom

Kursen vänder sig till barn från 10-12 år (grupp A)  tonåringar (grupp B) och vuxna (grupp C) som vill lära sig svenska från början.  Viss del av del av undervisningen är på engelska. Detaljerad information kommer inom kort. Endast liten grupp. Kursstarter i september 2019. STÖDSPRÅK ENGELSKA 

Svenska som andraspråk NYBÖRJARE – SKYPE/Zoom

Kursen vänder sig till barn från 10-12 år (grupp A)  tonåringar (grupp B) och vuxna (grupp C) som vill lära sig svenska från början.  Viss del av del av undervisningen är på franska. Detaljerad information kommer inom kort. Endast liten grupp. Kursstarter i september 2019. STÖDSPRÅK FRANSKA

Svenska som andraspråk NYBÖRJARE – SKYPE/Zoom

Kursen vänder sig till barn från 10-12 år (grupp A)  tonåringar (grupp B) och vuxna (grupp C) som vill lära sig svenska från början.  Viss del av del av undervisningen är på tyska. Detaljerad information kommer inom kort. Endast liten grupp. Kursstarter i september 2019. STÖDSPRÅK TYSKA