Svenska på IB


Vill du ha svenska som en del av din gymnasieexamen, fastän du bor utanför Sverige? Då har du kommit rätt!

Hos Global Svenska Plus (GSP) hittar du inte bara de bästa lärarna, utan också kvalificerad studievägledning och rådgivning som passar dig som bor utanför Sverige. Det har gjort oss till ett självklart val för både familjer och organisationer. Under de senaste åren har vi haft glädjen att undervisa elever i svenska på över 60 IB-skolor, i 13 tidszoner (se LISTA).

Alla våra lärare har fullständig pedagogisk utbildning och egen internationell erfarenhet. De som arbetar på IB har gått en särskild internutbildning, och några av oss anlitas stundtals direkt av IB-organisationen för att jobba med svenskämnet inom programmet. Vi lovar därför att du alltid kan lita på att vi känner till och följer IB:s särskilda krav och riktlinjer.

För elever utanför IB-organisationen rekommenderas istället vår TISUS-förberedande kurs. Den vänder sig till elever från cirka 15 år, och kan hos oss subventioneras av svenskt statsbidrag. Här hittar du mer information om TISUS och våra kompletterande kurser i gymnasiesvenska.

IBDP Swedish A

Kursen IBDP Swedish A är Global Svenskas flaggskepp och vi är otroligt stolta över våra elevers fantastiska resultat. En av de särskilt fina fördelarna med kursen är att den ingår i elevernas ordinarie studieplan och att den ger direktbehörighet till universitetsstudier i Sverige och de nordiska grannländerna. Ett godkänt betyg ger dessutom ett eftertraktat Bilingual IB Diploma. För dig som går på en IB-skola och tar några IB-kurser som en del av din High School-examen, kan IB Swedish läsas som ett behörighetsgivande certifikat.

De flesta av våra elever väljer att läsa IBDP Swedish A tillsammans med andra svensktalande ungdomar. En undervisningsgrupp hos oss består av två till fem elever som går på samma skola eller som bor i samma eller närliggande tidszoner. IB-grupperna har lärarledda lektioner varje vecka i kombination med enskilda träffar för personlig handledning och återkoppling på texter och tal. Läs mer om upplägget här

Väljer du istället att läsa Swedish A en-till-en så planerar, undervisar och anpassar läraren alla dina arbetsuppgifter individuellt. Du får naturligtvis även personlig feedback på alla texter och tal, alltid i linje med IBO:s riktlinjer för handledning.

I nära samråd med din ordinarie IB-skola tillhandahåller vi även specialutformade studieplaner med fler eller färre timmars undervisning varje vecka. Detta är ofta nödvändigt för elever på skolor med s.k. November exams, men det kan också vara fallet om du har bytt skola eller ämnen. Ett specialutformat paket kan också vara aktuellt om den ordinarie skolan har en svensk sektion eller ett eget Mother Tongue Program som vi på GSP blir en del av.  Kontakta oss för information och råd.

IBDP Swedish B

Du kanske pratar svenska hemma utan att ha gått i svensk skola? Svenskan är då ofta ett egentligt andraspråk, ett ”Language B”. För denna typ av flerspråkiga elever kan Swedish A bli en alltför svår kurs. Vi samarbetar därför med allt fler skolor som vill anpassa sina språkval, så att elever även kan läsa kursen IBDP Swedish B med stöd av oss. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Pre-IB Swedish A – nu subventionerat med statsbidrag!

Från och med hösten 2023 är Global Svenska Plus godkända för statsbidrag för kompletterande svenska enligt 8§ Skolverkets föreskrifter om utbildning i modersmål av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9). Därför har vi sänkt avgiften på de utbildningar som uppfyller kraven för den kursplanen. En av dem är Pre-IB Swedish A.

Den som börjar Pre-IB hos oss skulle ha gått i årskurs 9 eller i ettan på gymnasiet i Sverige. Vi jobbar på samma språknivå med ett liknande innehåll. Till exempel tränas litterär analys och akademiskt skrivande som förberedelse inför IBDP Swedish A, men även andra typer av svenskundervisning ingår, och en del svensk samhällskunskap, historia och litteraturhistoria.

De flesta väljer att läsa Pre-IB Swedish tillsammans med svensktalande ungdomar i samma eller närliggande tidszoner, men det går också att få lektioner en-till-en. Mellan lektionerna har du nästan alltid någon typ av läxa. Räkna därför med att lägga två till tre timmar på svenskan i veckan. Observera att den lärarledda undervisningen på Pre-IB ligger utanför ordinarie skoltid.

Eftersom vår Pre-IB-kurs i svenska har ett genomarbetat innehåll undervisar våra lärare allt fler elever på internationella skolor inom ramen för deras ”Mother Tongue Programs” . Det betyder att den även kan anpassas till IB MYP Swedish A, som en del av den ordinarie skolgången. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Viktigt angående vår antagning

Vårt mål är alltid att du ska välja rätt kurs från början, så att du verkligen lyckas med utbildningen. Därför gör alla elever som vill läsa en kurs hos oss ett diagnostiskt test så att vi kan fastställa nivån på elevens svenska innan antagning. Testet följs upp i en kort intervju online. Detta gäller även elever som har ett betyg i svenska eller SVA från årskurs 9. Testet skickas ut efter den inledande första kontakten. Självklart är denna kartläggning kostnadsfri.

Vi har ett begränsat antal platser och stor efterfrågan. Även om ni är osäkra på om IB Swedish är rätt väg för er så rekommenderar vi en preliminär registrering. Den är inte bindande, men ni blir kontaktade av oss inom kort. Du hittar formuläret här

Prisexempel nya elever 2023

Pris anges utan moms eftersom företag, organisationer och privatpersoner bosatta inom EU kan påverkas av lokala momsregler för digital undervisning. För mer information, kontakta oss.

KURS UNDERVISNINGPRIS per läsår exkl.moms
IBDP Swedish A eller B Grupp (3-5 elever) Fullständigt kursupplägg inklusive en lärarledd grupplektion varje vecka och enskild undervisning enligt schema2750€
IBDP Swedish A eller B Par (2 elever) Fullständigt kursupplägg inklusive två lärarledda lektioner i veckan, i par och enskilt, enligt schema3125€
IBDP Swedish A eller B Enskilt Fullständigt kursupplägg inklusive 30 timmars individanpassad lärarledd undervisning en-till-en, enligt schema (oftast en lektion per skolvecka).3125€
IBDP Swedish A eller B Enskilt Fullständigt kursupplägg med individuell undervisning. Vanligen två lärarledda lektioner en-till-en varje skolvecka. 3950€
Pre-IB Swedish, svensk medborgare Grupp (SKOLFS 2008:9) Fullständigt kursupplägg inklusive lärarledda grupplektioner varje skolvecka. 1090€
Pre-IB Swedish, svensk medborgare Enskilt (SKOLFS 2008:9) Individanpassat upplägg, vanligen en lärarledd lektion per vecka.2290€


Detta ingår i ordinarie kursavgift

  • Fullständigt kursupplägg, inklusive lärarledd undervisning via Zoom eller annat digitalt verktyg
  • Digitala läromedel och e-böcker
  • Personlig feedback på alla texter och tal
  • Individuell kartläggning, rapportering och betygsättning i nära samarbete med ordinarie IB-skola
  • Individuell studiehandledning och rådgivning av svensk IB-koordinator
  • Praktiskt stöd till elever och ordinarie IB-skolor vid ansökan till svenska universitet
  • För IBDP: Kvalificerad ”IB-revision” inför slutexaminationerna