IB-svenska


Vill du läsa svenska som ämne inom International Baccalaureate fastän du bor utanför Sverige?

Hos oss finns all kunskap om IB-programmet i allmänhet och svenskämnet i synnerhet. Vår grundare och chef är svensklärare och IB-koordinator i botten och idag anlitas hon av IB-organisationen för särskilda uppdrag inom just svenskämnet.

Genom samarbeten med IB-skolor i Afrika, Europa, Asien, Sydamerika och Nordamerika är vi störst på IB Swedish online. Självklart är alla våra lärare behöriga, erfarna och välutbildade.

NYHET! GRUPPUNDERVISNING på PreIB!

I vissa tidszoner kan vi erbjuda undervisning på gymnasienivå i mindre grupper på fasta tider, som ett trevligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Dessa kurser fungerar både som en allmän förberedelse inför IB eller Tisustestet, men också som en förberedelse i samband med återflytt och studier på ett svenskt teoretiskt gymnasieprogram.  Kontakta oss för mer information.

VÄNLIGEN NOTERA att alla våra IB-kurser blir fullbokade mycket snabbt och i vissa tidszoner har vi elever på kö fram till 2020. Var därför ute i god tid för att vara säker på att få en plats.

Swedish A

Inom IB uppmuntras eleverna att utveckla sitt förstaspråk, även när det inte finns som ämne på den ordinarie skolan. Därför har man sedan länge ett utvecklat distanskoncept kallat ”IB Language A Literature Standard Level School Supported Self Taught”, oftast förkortat Language A Self Taught.

Söker du en lärare i Swedish A Self Taught kan du med stort förtroende vända dig till Global Svenska. Våra utbildningspaket bygger självklart på strukturen och innehållet i den senaste versionen av IB-organisationens riktlinjer och vi ansvarar naturligtvis för att rätt litteratur väljs till kursens olika delmoment och att rätt typer av texter och tal förbereds på rätt sätt i rätt ordning. Allt arbete med våra elever sker i nära samarbete med ordinarie IB-skolor och hemmet. Undervisningstiden fördelas normalt över ett till två läsår.

Swedish PreIB – gymnasieförberedande svenska

I PreIB-kursen bygger vi upp ordförrådet och det svenska skriftspråket inför IB. PreIB passar också utmärkt som en förberedelse till  studier på svenska teoretiska gymnasieprogram.  Under kursen arbetar vi med extra många skrivövningar. Eleven får också grundläggande kunskap om svensk litteraturhistoria.

Swedish B

Att ta ett IB-diplom kräver mycket arbete och ibland händer det oförutsedda saker i tillvaron. Man kanske har påbörjat en Language A Self Taught och så inser man att det helt enkelt blir för tufft. Svenskan är inte längre självklar. Den har blivit ett andraspråk, ett ”Language B”.
En duktig IB-koordinator kan ofta hitta bra lösningar på skolan när sådant här händer, men inte alltid. Då kan man kontakta oss på Global Svenska för råd. Ibland krävs nämligen speciallösningar.

PRISEXEMPEL 2019

IB Swedish A Standard, privatkunder utanför EU (0% moms)

  • 25 lektioner fördelade över ett läsår 1745 € 
  • 45 lektioner fördelade över ett läsår 2595 €

Pre IB

  • BAS 20 lektioner en-till-en fördelade över en termin eller ett läsår 1195 €
  • NORMAL 30 lektioner en-till-en fördelade över en termin eller ett läsår 1695 €

Företagskunder, föreningar och privatkunder inom EUkontakta oss för korrekt pris inklusive och exklusive eventuell moms.

Gruppundervisning   –   Kontakta oss för mer information.

Vad ingår?

  • Individuell undervisning med fullt behörig svensklärare (t ex  20, 30 eller 50 lektioner* per läsår)
  • Ingående återkoppling på alla texter och tal
  • Samordning med hemmet,  IB och ordinarie skola
  • Studierådgivning
  • Kurslitteratur

Extralektioner och privat revision med erfaren IB-lärare enligt särskild överenskommelse 80 € per timme.

*En lektion motsvarar 45-60 minuter