IB Swedish


Vill du ha svenska som en del av ditt IB-diplom?

Bor du utanför Sverige?

Hos Global Svenska Plus (GSP) hittar du både de bästa lärarna och information om IB-programmet i allmänhet och om IB Swedish i synnerhet.

Vi samarbetar med ett växande antal IB-skolor i Asien, Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika. Kanske finns redan några av våra elever på en skola nära dig? Se vår lista!

IB Swedish A

IB-programmet uppmuntrar alla elever att utveckla sitt modersmål, även om kurser i alla språk självklart inte kan erbjudas på alla skolor. Därför finns ett väl utbyggt system inom IB för distansstudier i modersmål.  

Vår ”IB Swedish A” -kurs följer kursplanen för ”IB Language A Literature School Supported Self Taught.” Alla en-till-en-elever har en personlig kursplan, gjord i nära samarbete med  IB-skolan. Kursen fördelas över ett eller två läsår och under hela kursen ger våra lärare personlig feedback på allt arbete som eleven gör.

Om du vill kombinera dina enskilda studier i svenska med undervisning i en liten grupp – Swedish A Group Kombo – har du samma boklista och studiegång som de övriga eleverna i samma grupp. Gruppen har 30 timmars schemalagd svenska tillsammans med elever som bor i samma eller närliggande tidszoner och 15 enskilda lektioner där eleven till exempel går igenom egna texter och tal tillsammans med läraren. Oavsett om du väljer att läsa hela kursen en-till-en eller som en kurs med enskild undervisning i kombination med gruppträffar, så schemalägger vi minst 45 online-lektioner det första läsåret. Läs mer om upplägget här

I nära samråd med skolan kan GSP också tillhandahålla specialutformade studieplaner med fler eller färre timmars undervisning varje vecka. Detta är ofta nödvändigt för elever på skolor med s.k. “November exams”, men det kan också vara fallet om du är en “transfer student” som bytt skola eller ämnen. Ett specialutformat paket kan också vara aktuellt eller om den ordinarie skolan har ett eget Mother Tongue Programme som vi på GSP blir en del av.  Kontakta oss för information och råd.

Notera!

För att lyckas med kursen rekommenderar vi studenterna att avsätta cirka sex timmar i genomsnitt per vecka till svenskan. 

Svenska Pre-IB

I Pre-IB-kursen arbetar vi främst med att utöka det svenska ordförrådet och det akademiska skrivandet som förberedelse inför IB Swedish A. Denna kurs ger också inblick grundläggande svensk litteraturhistoria. Lektioner erbjuds en-till-en eller i grupp. Gruppen har 25 schemalagda lektioner tillsammans med andra som bor i samma eller närliggande tidszoner, och fem enskilda lektioner. 

Kursen kan även anpassas till IB MYP. För att lyckas rekommenderar vi våra studenter att avsätta cirka fyra- fem timmar i veckan till svenskan

Swedish Mother Tongue Program

Eftersom vår Pre-IB-kurs i svenska har ett genomarbetat innehåll och tydliga betygskriterier undervisar våra lärare allt fler elever på internationella skolor inom ramen för deras ”Mother Tongue Programmes” i år 9 och 10. Svenskan blir då en del av skolgången. Kunskaperna testas och dokumenteras noga av våra behöriga lärare så att svenskan ska kunna finnas med i elevens betygsdokument. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

IB Swedish B

Att ta ett IB-diplom kräver mycket arbete och ibland händer det oförutsedda saker i tillvaron. Man kanske har påbörjat en Language A Self Taught och så inser man att det helt enkelt blir för tufft. Svenskan är inte längre självklar. Den har blivit ett andraspråk, ett ”Language B”.

Vi samarbetar med flera skolor och svenska skolföreningar för att kunna ge fler elever möjligheten att läsa kursen IB Swedish B HL. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

OBS! Vi har hög efterfrågan! Alla platser för undervisning en-till-en är bokade, men det finns enstaka platser kvar i asiatsiak tidszoner i våra kombinationsgrupper IB Swedish Group Kombo (se ovan). Kontakta oss snarast om du är intresserad!

Avgifter för anmälningar efter 15 augusti 2020

Detta ingår i våra kurser:

  • Undervisning online (oftast Skype eller Zoom), 45-60 minuter per träff
  • Personlig feedback på alla texter och tal
  • Kurslitteratur
  • Individuell studiehandledning
  • Full samordning med din IB-skola

Boende utanför EU

KursLektionerOmfångPris*
IB Swedish en-till-en år 150 schemalagda tillfällenEtt skolår3290 € 
IB Swedish en-till-en år 240 schemalagda tillfällenEtt skolår2790 €
IB Swedish A Group Kombo30 x 60 min + 15 x 45 minEtt skolår2240 €
Pre-IB/MTP/MYP Swedish en-till-en30 schemalagda tillfällen Ett skolår2150 €
Pre-IB/MTP/MYP Swedish Group, 3-4 elever25 x 60 min + 5 x 45 minEtt skolår1450 €

* Ingen moms för privatkunder som bor utanför EU

EU-invånare och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag varierar beroende på lokala momsregler. Kontakta oss för mer information.

Privat handledning

Ytterligare lektioner och privat revision med en erfaren IB-lärare genom separat avtal; från 80 € per lektion.