IB Swedish


Går du på en IB-skola utanför Sverige? Vill du ha svenska som en del av din gymnasieexamen? Då har du kommit rätt!

Hos Global Svenska Plus (GSP) hittar du inte bara de bästa svensklärarna, utan också all kunskap om språkval inom International Baccalaureate (IB) och information om IB som helhet. Kanske vet du inte riktigt vilka ämnesval som gynnar dina framtidsplaner bäst? Hos oss ingår även individuell studievägledning.

IBDP Swedish A

IB-programmet uppmuntrar sina elever att utveckla flerspråkighet. Därför finns sedan länge ett väl utbyggt system inom IB för distansstudier i språk.

En av de särskilt fina fördelarna med att läsa IB Swedish A inom ramen för sin gymnasieexamen är att kursen ger direkt behörighet till universitetsstudier i Sverige och de nordiska grannländerna. Ett godkänt betyg ger dessutom ett eftertraktat Bilingual IB Diploma och sist men inte minst en automatisk tilldelning av meritpoäng vid ansökan till universitet som inte någon annan utländsk gymnasieexamen har. För dig som går på en IB-skola och tar några IB-kurser som en del av din High School-examen, kan IB Swedish läsas som ett behörighetsgivande certifikat.

Vår IB Swedish A-kurs följer alla riktlinjer i kursplanen från IB-organisationen och våra lärare har alltid, utöver fullständig lärarutbildning i svenska, särskild kunskap om IB-programmet. Väljer du att läsa Swedish A en-till-en hos oss, planerar, undervisar och anpassar din tutor alla dina arbetsuppgifter individuellt, så att din kunskapsutveckling maximeras. Du får naturligtvis även personlig feedback på alla texter och tal, alltid i linje med IBO:s riktlinjer för Self Taught-handledning.

Vill du istället läsa IB Swedish A tillsammans med några andra svensktalande ungdomar? Då rekommenderar vi Swedish A Group.

Undervisningsgrupperna består av två till fem elever som går på samma skola eller som bor i samma eller närliggande tidszoner. Gruppen har lektioner med sin lärare varje vecka i kombination med enskilda träffar för personlig handledning och återkoppling på texter och tal. Läs mer om upplägget här

I nära samråd med din ordinarie IB-skola kan GSP också tillhandahålla specialutformade studieplaner med fler eller färre timmars undervisning varje vecka. Detta är ofta nödvändigt för elever på skolor med s.k. “November exams”, men det kan också vara fallet om du är en “transfer student” som bytt skola eller ämnen. Ett specialutformat paket kan också vara aktuellt om den ordinarie skolan har ett eget Mother Tongue Program som vi på GSP blir en del av.  Kontakta oss för information och råd.

Svenska Pre-IB

I Pre-IB-kursen arbetar vi främst med att utöka det svenska ordförrådet och det akademiska skrivandet som förberedelse inför IB Swedish A. Denna kurs ger också inblick i grundläggande svensk litteraturhistoria. Lektioner erbjuds en-till-en eller i en liten grupp tillsammans med svensktalande ungdomar i samma eller närliggande tidszoner. 

Swedish Mother Tongue Program – MYP

Eftersom vår Pre-IB-kurs i svenska har ett genomarbetat innehåll och tydliga betygskriterier undervisar våra lärare allt fler elever på internationella skolor inom ramen för deras ”Mother Tongue Programs” i år 9 och 10. Det betyder att den även kan anpassas till IB Swedish som en del av IB:s Middle Years Program (MYP), som en del av den ordinarie skolgången. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

IBDP Swedish B

Du kanske pratar svenska hemma utan att ha gått i svensk skola? Svenskan är då ofta ett egentligt andraspråk, ett ”Language B”. För denna typ av flerspråkiga elever kan Language A Self Taught bli en alltför svår kurs. Därför samarbetar vi med flera internationella skolor och svenska skolföreningar runt om i världen för att även kunna stötta elever som vill läsa kursen IB Swedish B, antingen som en del av ett IB-diplom eller som certifikat. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Internationella samarbeten

Tack vare lång erfarenhet från undervisning och ledning inom International Baccalaureate och andra internationella program, har GSP byggt upp ett stort nätverk. Vi har dessutom elever på över 40 IB-skolor i hela världen. Se vår lista!

Vår grundare, Anna-Lena Olsson, deltar i Harvard University’s nya utvecklingsprogram för internationellt verksamma skolledare, School Management and Leadership (CSML). Hon är också medlem i Harvard University’s Principals’ Network.

Notera!

Alla elever som vill läsa IB Swedish hos oss gör ett diagnostiskt test så att vi kan fastställa nivån på elevens svenska. Vårt mål är ju alltid att eleverna ska välja rätt kurs från början, så att de verkligen lyckas med sin utbildning. Detta gäller även elever som har ett betyg i svenska eller SVA från årskurs 9. Innan slutgiltig antagning genomförs också en kort intervju online. Självklart är denna kartläggning kostnadsfri.

Vi har ett begränsat antal platser och stor efterfrågan. Även om ni är osäkra på om IB Swedish är rätt väg för er så rekommenderar vi en preliminär registrering. Den är inte bindande, men ni blir kontaktade av oss inom kort. Du hittar formuläret HÄR

Detta ingår alltid i våra kurser:

  • Lärarledd och helt IB-anpassad undervisning via Zoom eller annat digitalt verktyg
  • Personlig feedback på alla texter och tal
  • Individuell kartläggning, rapportering och betygsättning i nära samarbete med ordinarie IB-skola
  • Praktiskt stöd till elever och ordinarie IB-skolor vid ansökan till svenska universitet
  • Individuell studiehandledning och rådgivning av svensk IB-koordinator
  • Kvalificerad ”IB-revision” inför slutexaminationerna

Exempel på priser och upplägg för nya elever 2022

Boende utanför EU

KursUndervisningOmfångPris*
IBDP Swedish A en-till-enEnligt överenskommelse, minst en träff per skolveckaEtt skolårFrån 2950 €
IBDP Swedish A i par och en-till-enNormalt två lektioner per skolvecka Ett skolår2950 €
IBDP Swedish A Group 3-5 elever Grupplektion varje vecka och bokade lektioner en-till-enEtt skolår2590 €
IB Middle Years Program en-till-enEnl. överenskommelse, minst en lektion per veckaEtt skolårKontakta oss
Pre-IB Swedish enskilt och i parLektion varje vecka eller enligt överenskommelseEnl. överenskommelseKontakta oss
Pre-IB Group, 3-5 eleverGrupplektion varje vecka och bokade lektioner en till enEtt skolårFrån 1400 €

Vänligen notera!

Priser anges utan moms, som kan tillkomma inom EU, beroende på nationella momsregler. För inbetalningar från länder utanför EU tillkommer en bankavgift på 20 €. Kontakta oss för mer information.

Privat handledning

Enskilda lektioner och privat revision med en erfaren IB-lärare genom separat avtal; från 90 € per timme.