IB Swedish


Går du på en IB-skola utanför Sverige? Vill du ha svenska som en del av din gymnasieexamen? Då har du kommit rätt!

Hos Global Svenska Plus (GSP) hittar du inte bara de bästa svensklärarna, utan också all kunskap om språkval inom International Baccalaureate (IB) och information om IB som helhet. Kanske vet du inte riktigt vilka ämnesval som gynnar dina framtidsplaner bäst? Hos oss ingår även individuell studievägledning.

IB Swedish A

IB-programmet uppmuntrar sina elever att utveckla flerspråkighet. Därför finns sedan länge ett väl utbyggt system inom IB för distansstudier i språk.

En av de särskilt fina fördelarna med att läsa IB Swedish A inom ramen för sin gymnasieexamen är att kursen ger direkt behörighet till universitetsstudier i Sverige och de nordiska grannländerna. Ett godkänt betyg ger dessutom ett eftertraktat Bilingual IB Diploma.

Vår IB Swedish A-kurs följer alla riktlinjer i kursplanen från IB-organisationen och våra lärare har alltid, utöver fullständig lärarutbildning i svenska, särskild kunskap om IB-programmet. Väljer du att läsa Swedish A en-till-en hos oss, planerar, undervisar och anpassar din tutor alla dina arbetsuppgifter individuellt, så att din kunskapsutveckling maximeras. Du får naturligtvis även personlig feedback på alla texter och tal, alltid i linje med IBO:s riktlinjer för Self Taught-handledning.

Vill du istället läsa IB Swedish A tillsammans med några andra svensktalande ungdomar? Då rekommenderar vi Swedish A Group.

Undervisningsgrupperna består av tre-fyra elever som bor i samma eller närliggande tidszoner. Gruppen har lektioner med sin lärare en till två gånger i veckan, i kombination med enskilda träffar för personlig handledning och återkoppling på texter och tal. Läs mer om upplägget här

I nära samråd med din ordinarie IB-skola kan GSP också tillhandahålla specialutformade studieplaner med fler eller färre timmars undervisning varje vecka. Detta är ofta nödvändigt för elever på skolor med s.k. “November exams”, men det kan också vara fallet om du är en “transfer student” som bytt skola eller ämnen. Ett specialutformat paket kan också vara aktuellt om den ordinarie skolan har ett eget Mother Tongue Program som vi på GSP blir en del av.  Kontakta oss för information och råd.

Svenska Pre-IB

I Pre-IB-kursen arbetar vi främst med att utöka det svenska ordförrådet och det akademiska skrivandet som förberedelse inför IB Swedish A. Denna kurs ger också inblick i grundläggande svensk litteraturhistoria. Lektioner erbjuds en-till-en eller i en liten grupp tillsammans med svensktalande ungdomar i samma eller närliggande tidszoner. Kursen kan även anpassas till IB MYP.

Swedish Mother Tongue Program

Eftersom vår Pre-IB-kurs i svenska har ett genomarbetat innehåll och tydliga betygskriterier undervisar våra lärare allt fler elever på internationella skolor inom ramen för deras ”Mother Tongue Programs” i år 9 och 10. Svenskan blir då en del av skolgången. Kunskaperna testas och dokumenteras noga av våra behöriga lärare så att svenskan ska kunna finnas med i elevens internationella betygsdokument. Vi samarbetar även med skolor i Sverige som kan erbjuda eleven prövning för svenskt grundskolebetyg i årskurs 9. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

IB Swedish B

Du kanske är svensk medborgare, men har aldrig gått i svensk skola. Svenskan är då ofta ett egentligt andraspråk, ett ”Language B”. För denna typ av flerspråkiga elever kan Language A Self Taught bli en alltför svår kurs. Därför samarbetar vi med flera internationella skolor och svenska skolföreningar runt om i världen för att även kunna stötta elever som vill läsa kursen IB Swedish B, antingen som en del av ett IB-diplom eller som certifikat. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Internationella samarbeten

Tack vare lång erfarenhet från undervisning och ledning inom International Baccalaureate och andra internationella program, har GSP byggt upp ett stort nätverk som naturligtvis även gynnar våra elever. Vi har sedan 2015 samarbete med ett 40-tal IB-skolor i hela världen och antalet samarbetspartners ökar ständigt. Kanske finns redan några GSP-elever på en skola nära dig? Se vår lista!

Vår grundare, Anna-Lena Olsson, deltar i Harvard University’s nya utvecklingsprogram för internationellt verksamma skolledare, School Management and Leadership (CSML). Hon är också medlem i Harvard University’s Principals’ Network.

Notera!

Alla elever som vill läsa IB Swedish hos oss gör ett diagnostiskt test så att vi kan fastställa nivån på elevens svenska. Detta gäller även dig som har ett betyg i svenska eller SVA från årskurs 9. Innan slutgiltig antagning genomförs också en kort intervju online.

Detta ingår alltid i våra kurser:

  • Lärarledd undervisning via Skype, Zoom eller annat digitalt verktyg
  • Personlig feedback på alla texter och tal
  • All kurslitteratur
  • Full samordning med ordinarie IB-skola
  • Individuell studiehandledning och rådgivning av svensk IB-koordinator
  • Kvalificerad ”IB-revision” inför slutexaminationerna

Anmälningar läsåret 2021-22

All enskild undervisning under läsåret 2021-22 är fullbokad. Detta gäller även de flesta av våra grupper. Kontakta oss för att kontrollera eventuella restplatser eller återbud.

Boende utanför EU

KursUndervisningOmfångPris*
IB Swedish en-till-enEnl. överenskommelse
Minst 40 lektioner
Ett skolårKontakta oss
IB Swedish 2-4 elever, samma skola50-60 lektionerEtt skolårKontakta oss
IB Swedish A Group 2-4 eleverEnligt överenskommelseEtt skolårKontakta oss
Pre-IB/MTP/MYP Swedish en-till-en30 lektioner Ett skolårKontakta oss
Pre-IB/MYP Swedish Group, 3-4 eleverEn lektion per skolveckaEtt skolårKontakta oss

EU-invånare och företag

Vänligen notera! Avgifterna för privatkunder som är bosatta i EU och för företag varierar beroende på lokala momsregler. Kontakta oss för mer information.

Privat handledning

Enskilda lektioner och privat revision med en erfaren IB-lärare genom separat avtal; från 90 € per timme.