Om oss


Global Svenska Plus (GSP) är ett snabbväxande företag inom kvalificerad språkutbildning, med bas i södra Frankrike. Våra kunder finns på alla kontinenter, i universitetsvärlden, på internationella skolor och bland organisationer, företag och privatpersoner. 

GSP har ett brett kursutbud och elever i många tidszoner. Gemensamt för våra lärare är fullständig lärarutbildning från Sverige eller ett annat land och erfarenhet av internationell undervisning. Alla elever får på så sätt tillgång till expertisen hos pedagoger som kan undervisa i åldrar från sex år till och med universitetsnivå. Våra elever har även tillgång till en svensk specialpedagog vid behov och kvalificerad studievägledning ingår i kursavgiften för våra IB-elever.

Modersmålsundervisning (kompletterande svenska) för elever som bor utanför Sverige, förberedelser inför Stockholms universitets TISUS och gymnasiekurser i språk inom International Baccalaureate är Global Svenskas Plus specialiteter.  IB-kurserna och de avancerade kurserna inför TISUS utvecklas och leds av våra erfarna gymnasielärare i svenska och övriga kurser leds av lärare med kompetens inom just det fält som anges i kursbeskrivningen. Våra lärares höga kompetens gör att vi vågar garantera bästa möjliga undervisning och bästa möjliga elevresultat.

GSP erbjuder även stöd till svenska skolföreningar och till barn, tonåringar och vuxna utanför IB som behöver förbättra sin svenska inför en flytt till Sverige.  Våra yngsta elever är 11 år, men de allra flesta är 15 år eller äldre. 

International Baccalaureate är vår specialitet och dessa kurser levereras i första hand genom fjärrundervisning. Det betyder att eleverna möter sina lärare i realtid, men via Zoom, Skype eller ett annat videokonferensverktyg. Eftersom vi har professionella samarbeten med ett 40-tal IB-skolor i hela världen, har de flesta av våra gymnasieelever svenskan som ett ämne i sin ordinarie studieplan. Det betyder att många kopplar upp sig under skoldagen för att ha svenska, fastän eleven kan vara i Tokyo, Nairobi, Genève eller New York medan lärarna är i Nice, Malmö eller Dubai. 

Jag som ligger bakom GSP heter Anna-Lena Olsson. Jag har jobbat med utbildning sedan 1990-talet, främst inom International Baccalaureate (IB), men också inom det ordinarie svenska skolsystemet, i vuxenutbildning och i det franska gymnasiet. Jag har även arbetat flera år med skolledning, central gymnasieinformation och studievägledning.

Jag har en skolledarutbildning från Harvard Graduate School of Education och en svensk gymnasielärarexamen i svenska och engelska. Tidvis utför jag särskilda uppdrag inom IB-organisationen och jag är medlem i The Principals’ Network på Harvard University.

Efter snart 30 år i skolans värld älskar jag fortfarande att jobba med tonåringar, språk och litteratur. När jag blev företagare 2015, var det främst för att kunna jobba mer med just de bitarna, men på ett nytt sätt.