Om oss


EXTRA! Covid-19 ställer till det för oss alla. Vi erbjuder därför just nu kostnadsfria kom-igång-träffar via Skype för svensklärare som vill lära sig mer om fjärrundervisning. Kontakta oss för mer information eller boka direkt via Facebook

Global Svenska Plus (GSP) är ett snabbväxande företag inom kvalificerad språkutbildning, med bas i södra Frankrike. Våra kunder finns på alla kontinenter, i universitetsvärlden, på internationella skolor och bland organisationer, företag och privatpersoner. 

GSP har ett brett kursutbud och elever i många tidszoner. Gemensamt för våra lärare är fullständig lärarutbildning från Sverige eller ett annat land och erfarenhet av internationell undervisning. Alla elever får på så sätt tillgång till expertisen hos pedagoger som kan undervisa i åldrar från sex år till och med universitetsnivå. Våra elever har även tillgång till en svensk specialpedagog vid behov och kvalificerad studievägledning ingår i kursavgiften för våra IB-elever.

Modersmålsundervisning (kompletterande svenska) för elever som bor utanför Sverige, förberedelser inför Tisus och gymnasiekurser i språk inom International Baccalaureate är Global Svenskas Plus specialiteter.  IB-kurserna och de avancerade kurserna inför TISUS utvecklas och leds av våra erfarna gymnasielärare i svenska och övriga kurser leds av lärare med kompetens inom just det fält som anges i kursbeskrivningen. Våra lärares höga kompetens gör att vi vågar garantera bästa möjliga undervisning och bästa möjliga elevresultat.

GSP erbjuder även stöd till svenska skolföreningar och till barn, tonåringar och vuxna utanför IB som behöver förbättra sin svenska inför en flytt till Sverige.  Våra yngsta elever är 11 år, men de allra flesta är 15 år eller äldre. 

International Baccalaureate är vår specialitet och dessa kurser levereras i första hand genom fjärrundervisning. Det betyder att eleverna möter sina lärare i realtid, men via Skype. Eftersom vi har professionella samarbeten med över 30 IB-skolor i hela världen, har de flesta av våra gymnasieelever svenskan som ett ämne i sitt ordinarie schema. Det betyder att många kopplar upp sig under skoldagen för att ha svenska, fastän eleven kan vara i Tokyo, Dubai, Zurich eller New York medan lärarna är i Nice, Stockholm eller Orlando. Vår modell för kvalificerad fjärrundervisning på IB är mycket uppskattad. Inom kort kommer därför flera språk kunna studeras online genom oss.

Jag som ligger bakom GSP heter Anna-Lena Olsson. Jag har jobbat med utbildning sedan 1990-talet, både inom det ordinarie svenska skolsystemet, inom International Baccalaureate (IB), i vuxenutbildning och i det franska gymnasiet. Under flera år handledde jag blivande gymnasielärare i Sverige och jag har även arbetat flera år med gymnasieinformation, koordination och skolledning.

Min grundutbildning kommer från Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. Mina vidareutbildningar inom didaktik och skolledning är från Stockholms universitet och Harvard Graduate School of Education.


Tidvis utför jag särskilda uppdrag inom IB-organisationen. Undervisning (jag älskar att jobba med tonåringar!) och litterär analys är och förblir dock det jag brinner mest för, så när jag blev företagare 2015, var det främst för att kunna jobba mer med just de bitarna, men på ett nytt sätt.