Om oss


Global Svenska Plus kunder finns på alla kontinenter, i universitetsvärlden, på internationella skolor och bland organisationer, företag och privatpersoner. Jag som ligger bakom konceptet heter Anna-Lena Olsson. Jag är i grunden legitimerad högstadie- och gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Jag bor med min familj i södra Frankrike.

Som lärare har jag jobbat med nästan alla typer av kurser, både inom det ordinarie svenska skolsystemet, på Komvux,  inom International Baccalaureate (IB) och i det franska gymnasiet. Under flera år handledde jag blivande gymnasielärare i Sverige, men på senare år har jag främst arbetat med internationell utbildning och studievägledning i chefsposition. Jag har även särskilda uppdrag på central nivå inom IB-organistaionen, med fokus på språk inom programmet.

GSP har ett brett kursutbud och elever i många tidszoner. Därför möter du olika personer i kontakten med oss. Gemensamt för våra lärare är fullständig lärarutbildning från Sverige eller ett annat land och erfarenhet av internationell undervisning. Alla våra elever får på så sätt tillgång till expertisen hos pedagoger som kan undervisa i åldrar från sex år till och med universitetsnivå. Våra elever har även tillgång till specialpedagog vid behov och vi kan förmedla kontakt även till legitimerade logopeder och barnpsykologer. Kvalificerad, internationell studievägledning ingår i kursavgiften för våra IB-elever.

Modersmålsundervisning (kompletterande svenska) för elever som bor utanför Sverige, förberedelser inför Tisus och gymnasiekurser i språk inom International Baccalaureate är Global Svenskas Plus specialiteter.  Tisuskurserna utvecklas och leds av våra erfarna gymnasielärare i svenska  och övriga kurser leds av lärare med kompetens inom just det fält som anges i kursbeskrivningen. Våra lärares höga kompetens gör att vi vågar garantera bästa möjliga undervisning och bästa möjliga elevresultat.